Tổng công ty Bến Thành: Cần tập trung hồi phục nhanh, đảm bảo năng lực cạnh tranh sau đại dịch

07/05/2020 - 21:05

PNO - Ngày 7/5, Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV (Benthanh Group) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 120 đại biểu.

Trong nhiệm kỳ qua, doanh thu và lợi nhuận toàn hệ thống Tổng công ty đều có sự tăng trưởng (doanh thu tăng bình quân 14,5%/năm, lợi nhuận tăng bình quân 11,8%/năm), công ty mẹ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố giao. 

Ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Ông Trần Lưu Quang - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM phát biểu tại đại hội

Đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Tổng công ty ước đạt 3.262 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu năm 2015; vốn chủ sở hữu ước đạt 2.292 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm 2015. Bên cạnh đó, Tổng công ty còn đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng tại 7 đơn vị trong hệ thống. Ứng dựng phần mềm văn phòng điện tử Sure Portal.

Bên cạnh đó, Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác xã hội, chăm lo cộng đồng với tổng số tiền 34,445 tỷ đồng, tham gia chương trình xây dựng Nông thôn mới tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ với số tiền 1,46 tỷ đồng, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, với 261 lượt tập thể và 2.234 lượt cá nhân nhận khen thưởng của UBND TPHCM…

Quang cảnh đại hội chiều 7/5/2020.
Quang cảnh đại hội chiều 7/5/2020

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Lưu Quang - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty Bến Thành đã đạt được trong 5 năm qua. Ông cũng chỉ ra những thiếu sót, hạn chế  như hiệu quả kinh doanh một số lĩnh vực trong hệ thống sụt giảm trong những năm cuối của giai đoạn 2015 - 2019.

Tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty tại các doanh nghiệp thuộc nhóm đầu tư chiến lược chưa được gia tăng; một số doanh nghiệp trong hệ thống tiềm ẩn rủi ro tài chính, nợ phải thu khó đòi cao; tỷ trọng tài sản dài hạn từ mức 67,6% ở đầu năm 2015 đã giảm xuống mức 64% cuối năm 2019, chưa đảm bảo mục tiêu đạt 70% tài sản dài hạn vào năm 2020...

Ông Trần Lưu Quang cơ bản thống nhất với nội dung đề ra trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, đồng thời lưu ý các giải pháp nhằm tập trung chuẩn bị các điều kiện để hồi phục nhanh, đảm bảo năng lực cạnh tranh để ổn định và phát triển sản xuất - kinh doanh sau đại dịch COVID-19. Trước mắt là hoàn thành kế hoạch năm 2020 do UBND thành phố giao. Tiếp tục phát triển ngành dịch vụ trên 3 lĩnh vực chủ lực: dịch vụ du lịch, dịch vụ thương mại và dịch vụ bất động sản.

Ông Quang đề nghị đơn vị phải chủ động xây dựng đề án cổ phần hóa Tổng công ty trình UBND Thành phố phê duyệt. Chuẩn bị thật tốt các giải pháp, các bước thực hiện trước, trong và sau cổ phần hóa Tổng công ty.

Bên cạnh đó, Phó bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ mới cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt của Tổng công ty và các doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu phát triển của doanh nghiệp. Trong đó, phải quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Ngày mai, 8/5, Đại hội sẽ tiếp tục tiến hành các nội dung quan trọng, thông qua Nghị quyết đại hội; bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần XI.

Hạnh Chi

 

 
TIN MỚI