Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng”

15/12/2021 - 17:51

PNO - Thủ tướng nhấn mạnh phải bảo đảm ở mức cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, việc phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng...

Ngày 15/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 với chủ đề “Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động, thích ứng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Đây là sự kiện rất quan trọng, đầy ý nghĩa nhằm quán triệt tinh thần, nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc tới toàn ngành ngoại giao cũng như tới các cơ quan đối ngoại, ngoại vụ ở các địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng” - Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng” - Ảnh: VGP

Dành nhiều thời gian phân tích tình hình năm 2020 và năm 2021, Thủ tướng nhấn mạnh một số điểm khác biệt so với các năm trước đây. Đó là đại dịch COVID-19 tác động mạnh mẽ tới toàn thế giới và Việt Nam. Việt Nam đảm nhận vai trò trong các tổ chức quốc tế như Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Chủ tịch ASEAN. Chúng ta tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp, cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, kiện toàn chức danh lãnh đạo trong các cơ quan Nhà nước.

Trong bối cảnh đó, ngành ngoại giao đã nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo chiến lược, tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước các công việc đối nội, đối ngoại, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Việt Nam đảm nhận trong các tổ chức quốc tế, làm cho các bạn bè, đối tác quốc tế yêu mến, tin tưởng hơn vào Việt Nam, uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh ngành ngoại giao đã có đóng góp quan trọng trong triển khai hiệu quả ngoại giao y tế, ngoại giao vắc xin, vừa đóng góp có trách nhiệm vào nỗ lực chung của quốc tế, vừa tranh thủ được sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của quốc tế về vắc xin, thiết bị y tế và thuốc điều trị cho công tác phòng chống dịch thời gian qua.

Từ một nước tiếp cận vắc xin tương đối chậm, Việt Nam đã trở thành một trong những nước đạt tỷ lệ tiêm chủng cao và tự tin thay đổi trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Thủ tướng bày tỏ băn khoăn, trăn trở về một số mặt hoạt động của ngành ngoại giao, như việc nghiên cứu chiến lược, xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, toàn diện; ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển bền vững, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu cần cố gắng hơn; số lượng cán bộ làm việc trong các tổ chức quốc tế còn khiêm tốn; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc còn hạn chế; đời sống vật chất của cán bộ ngoại giao chưa được cải thiện nhiều…

Thủ tướng cũng bày tỏ chia sẻ, cảm thông với đội ngũ những người làm công tác ngoại giao về những khó khăn, thử thách trong dịch bệnh COVID-19, như một số cán bộ, nhân viên tại các sứ quán nhiễm COVID-19...

Về nhiệm vụ trong năm 2022 và 2023, Thủ tướng yêu cầu phải bám sát, dự báo, đánh giá đúng tình hình trong nước và thế giới, những kết quả đã làm được và chưa được trong thời gian qua để định hình công tác đối ngoại.

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh việc cả nước tiếp tục tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra; tiếp tục công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả và khôi phục, phát triển kinh tế, xã hội; giữ vững ổn định chính trị,  bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; làm cho nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc..

Qua hơn 2 tháng thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tình hình kinh tế - xã hội đã khởi sắc rõ nét, tuy nhiên, những khó khăn, thách thức còn rất nhiều, rất lớn.

Trong bối cảnh trên, Thủ tướng nêu rõ trên tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, phải bảo đảm ở mức cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, việc phục vụ lợi ích quốc gia dân tộc là tối thượng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, các quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam; kiên định triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế…

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI