Menu

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HOSE: HVN) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh tích cực trong bối cảnh thị trường hàng không cạnh tranh tăng cao và kinh tế toàn cầu có nhiều biến động.

Đến cuối giờ chiều 28/10 – là thời hạn mà chuỗi nhà hàng Món Huế phải thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp theo hẹn, nhưng hơn 100 nhà cung cấp cho biết họ vẫn chưa nhận được tiền.
Trang 5 trong 560