Sở GD-ĐT TPHCM kiến nghị được ra đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông

21/04/2022 - 18:41

PNO - Sở GD-ĐT TPHCM kiến nghị Bộ GD-ĐT giao UBND TP chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các khâu tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, tự ra đề thi.

Chiều 21/4, Sở GD-ĐT TPHCM đã có dự thảo Báo cáo công tác phát triển giáo dục đào tạo TPHCM giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030 trình Thường trực UBND TP, với nhiều nội dung đáng chú ý. 

Trong đó, Sở GD-ĐT kiến nghị Bộ GD-ĐT giao UBND TPHCM chịu trách nhiệm toàn diện chỉ đạo thực hiện tất cả các khâu tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tại địa phương. Đề thi do Sở GD-ĐT tự xây dựng theo quy định của quy chế thi và bảo đảm đúng cấu trúc, định dạng đề thi do Bộ GD-ĐT ban hành.

Đồng thời giao UBND TPHCM thẩm định nội dung và ban hành khung nội dung tài liệu giáo dục địa phương, việc biên soạn, in ấn và phát hành tài liệu thực hiện xã hội hóa, giao quyền chủ động cho UBND TP về giao chỉ tiêu lớp thường trong trường chuyên. 

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TPHCM kiến nghị Bộ GD-ĐT một số nội dung liên quan đến đội ngũ giáo viên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.  Cụ thể, đối với các trường hợp có bằng cử nhân (cao đẳng/đại học) chuyên ngành phù hợp đối với các môn Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, ngoại ngữ 2 (Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp,.., ) nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và chưa tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông, có thể tham gia giảng dạy theo hình thức hợp đồng, thỉnh giảng tại các cơ sở. Các trường hợp này sẽ cam kết bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trong thời hạn 12 tháng tính từ thời điểm bắt đầu tham gia giảng dạy.

Sở GD-ĐT TPHCM kiến nghị Bộ GD-ĐT nhiều chính sách đặc thù cho thành phố
Sở GD-ĐT TPHCM kiến nghị Bộ GD-ĐT nhiều chính sách đặc thù cho thành phố

Đối với giáo viên môn Tin học, môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật) có bằng cử nhân (cao đẳng/đại học) chuyên ngành phù hợp (nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm) đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc TP. Thủ Đức và các quận, huyện quản lý, có thể tham gia giảng dạy môn Tin học, môn Nghệ thuật tại các trường THPT theo hình thức hợp đồng, thỉnh giảng. Tuy nhiên phải cam kết bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trong thời hạn 36 tháng tính từ thời điểm bắt đầu tham gia giảng dạy theo hình thức hợp đồng, thỉnh giảng tại các trường THPT.

Sở GD-ĐT TPHCM kiến nghị Bộ GD-ĐT cho phép TP được bổ sung mỗi cơ sở giáo dục công lập phải có đủ 4 vị trí việc làm: nhân viên văn thư, thủ quỹ, kế toán, y tế. Đối với nhân viên y tế thì trên 1.000 học sinh thêm một nhân viên. Đồng thời cho phép các cơ sở giáo dục công lập được liên kết, chuyển giao và sử dụng bản quyền các chương trình giáo dục quốc tế với các cơ sở giáo dục nước ngoài, học sinh tham gia và hoàn thành chương trình, đạt yêu cầu ở kỳ thi cuối cấp được cấp bằng Việt Nam và bằng quốc tế.

Phân cấp cho UBND thành phố được quy định cơ chế huy động nguồn lực phát triển các loại hình liên kết giáo dục, đào tạo trong nước - quốc tế trong các cơ sở giáo dục đào tạo công lập.

Sở GD-ĐT TPHCM cũng kiến nghị Bộ GD-ĐT hướng dẫn, xem xét cho phép Trường ĐH Sài Gòn được tự chủ tuyển sinh các mã ngành đào tạo giáo viên đặc thù như Tin học, môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật) để đào tạo các giáo viên phục vụ giảng dạy tại các trường học ở thành phố. Cho phép Trường ĐH Sài Gòn đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho các ngành như Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp đáp ứng cho chương trình ngoại ngữ 2, Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

 Quốc Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI