Quốc hội sẽ xem xét bãi nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

07/06/2022 - 08:48

PNO - Theo chương trình đã được điều chỉnh, sáng 7/6, Quốc hội xem xét, thảo luận và bỏ phiếu kín biểu quyết về nhân sự.

 

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

Sáng 7/6, Quốc hội biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 3. Sau đó, cơ quan có thẩm quyền trình về công tác nhân sự. Nội dung này sẽ được thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội.

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về công tác nhân sự, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu và biểu quyết về nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cuối giờ sáng, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác nhân sự sau khi nghe kết quả kiểm phiếu.

Trước đó, chiều 6/6, đại biểu Quốc hội - Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã bị Ban Chấp hành Trung ương kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Với chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế mà ông Long đang nắm giữ, đây là chức vụ do Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm theo đề nghị của Thủ tướng. Vì vậy, theo Luật Tổ chức Quốc hội, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm hoặc cách chức bộ trưởng của ông Nguyễn Thanh Long.

Điều 11 Luật Tổ chức Quốc hội cũng nêu rõ việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn thực hiện theo đề nghị của cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn chức vụ đó.

Ông Nguyễn Thanh Long bị Bộ Chính trị xác định đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách Nhà nước. Bởi vậy, theo quy định, ông Long sẽ bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội.

Theo Điều 40 Luật Tổ chức Quốc hội, đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm.

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI