Quốc hội trình danh sách 48 người lấy phiếu tín nhiệm

24/10/2018 - 16:23

PNO - Quốc hội đã trình danh sách của 48 nhân sự được lấy phiếu tín nhiệm để tiến hành bỏ phiếu kín vào sáng mai, 25/10.

Chiều 24/10, sau phiên thảo luận tổ, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác lấy phiếu tín nhiệm giữa kỳ.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy đã trình bày Tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Quoc hoi trinh danh sach 48 nguoi lay phieu tin nhiem
Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm và công bố kết quả vào ngày mai, 25/10

Theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn quy định: Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước.

Trường hợp một người đồng thời giữ nhiều chức vụ thì việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần đối với các chức vụ đó. Đối với những trường hợp có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng (tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm) thì sẽ không lấy phiếu tín nhiệm.

Căn cứ vào quy định này, tại kỳ họp thứ 6 tới, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người, trừ Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo một nguồn tin, 100% đại biểu có mặt đã thông qua danh sách được trình lấy phiếu tín nhiệm.

Sáng 25/10, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín. Chiều cùng ngày, Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả và Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Minh Quang

 
TIN MỚI