Phó giáo sư, tiến sĩ, giám định pháp y sẽ nghỉ hưu muộn hơn

03/08/2022 - 09:15

PNO - Ngày 2/8, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh ký ban hành Nghị định 50 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức làm việc trong một sô lĩnh vực sự nghiệp đặc thù. Nghị định này được áp dụng từ 15/8.

Cụ thể, nghị định này áp dụng đối với: Viên chức có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư; viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II; giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thân; viên chức có chuyên môn, kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Nghị định 50 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức làm việc trong một sô lĩnh vực sự nghiệp đặc thù
Nghị định 50 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức làm việc trong một sô lĩnh vực sự nghiệp đặc thù

Nguyên tắc thực hiện việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn bảo đảm khách quan, công bằng, công khai và đúng quy định. 

Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức không quá 5 năm (60 tháng), tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 135/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu. 

Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, viên chức chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo. 

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI