Ngành điện và truyền thông cùng đẩy mạnh tiết kiệm điện

28/12/2017 - 15:47

Trong giai đoạn 2011-2015, cả nước đã tiết kiệm được 11,88 tỷ kWh điện, tương đương 17.808 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2011-2015, cả nước đã tiết kiệm được 11,88 tỷ kWh điện, tương đương 17.808 tỷ đồng. Để đạt kết quả này, bên cạnh nỗ lực của các cá nhân, hộ gia đình, công sở, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, còn có vai trò không nhỏ của chính ngành điện và hiệu ứng từ công tác truyền thông.

 Tại chỉ thị 34/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương chỉ đạo các đài phát thanh, truyền hình, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình về tiết kiệm điện (TKĐ), áp dụng đơn giá phù hợp cho việc tuyên truyền về TKĐ vì mục đích chung của quốc gia; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về thực hiện các giải pháp TKĐ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng và ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch sản xuất của ngành, địa phương và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; tổ chức, bố trí nguồn nhân lực phù hợp để thực hiện luật này; chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, tòa nhà thực hiện các giải pháp TKĐ; tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, tổng hợp thông tin các báo cáo và kế hoạch sử dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong phạm vi quản lý; phối hợp với các cơ quan liên ngành tổ chức kiểm tra, tăng cường công tác xử phạt vi phạm về sử dụng năng lượng.

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện nghiêm các quy định cụ thể về TKĐ trong phát điện, truyền tải và phân phối điện; thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện đảm bảo đạt được các tiêu chí về giảm tổn thất theo quy định của Nhà nước; chỉ đạo Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP.HCM và các công ty điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thống kê, theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng điện tại các công sở, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, có so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước, báo cáo cơ quan chủ quản để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị, khách hàng không thực hiện tiết kiệm điện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam còn có trách nhiệm thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thống điện; bố trí kế hoạch sửa chữa các nhà máy điện hợp lý; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị; hạn chế sự cố, tiết kiệm chi phí nhiên liệu, giảm tổn thất điện năng; huy động một cách hợp lý công suất và điện năng các nhà máy điện, các nguồn điện mua của các nhà máy điện độc lập và các nguồn điện dự phòng của khách hàng; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật dự báo về thời tiết và nguồn nước để chủ động đề ra các phương án vận hành hiệu quả, sử dụng tiết kiệm nguồn nước để phát điện.

ĐẠI DƯƠNG 

Khi có nhu cầu về điện, khách hàng liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực TP.HCM, số 1900.545454 để được hướng dẫn hoặc truy cập website cskh.hcmpc.vn để giao dịch trực tuyến.

 
TIN MỚI