"Lơ" hồ sơ quá hạn giải quyết, Trưởng phòng TN-MT bị phê bình

01/06/2022 - 10:16

PNO - Có 153 hồ sơ quá hạn giải quyết, tuy nhiên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) không có phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

 

Hồ sơ bị 'ngâm lâu ngày, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Điền bị phê bình
Hồ sơ bị 'ngâm" lâu ngày, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Điền bị phê bình

Ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết, qua thống kê đến ngày 30/5/2022 trên phần mềm xử lý dịch vụ công tập trung, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Điền có số lượng hồ sơ đang giải quyết quá hạn 153 hồ sơ nhưng không có phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả cho tổ chức/cá nhân.

Căn cứ Điều 10, Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 9/12/2020 của UBND huyện Phong Điền về ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; ngày 31/5, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đã ban hành văn bản số 2104/UBND-HCC về việc phê bình lần thứ nhất đối với Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Điền.

Theo đó, phê bình lần thứ nhất đối với ông Thân Mạnh Tuấn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Điền với lý do tham mưu giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức/cá nhân đã quá thời hạn giải quyết nhưng không có phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

UBND huyện Phong Điền giao Phòng Nội vụ huyện cập nhật nội dung này vào hồ sơ quản lý cán bộ, công chức, viên chức để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thực hiện các chế độ khác đối với Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện theo quy định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền yêu cầu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện khẩn trương giải quyết dứt điểm trước ngày 10/6/2022.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI