Huyện Bình Chánh ra "tối hậu thư" cho 90 dự án nhà ở chậm tiến độ

19/07/2022 - 12:08

PNO - UBND huyện Bình Chánh vừa có báo cáo về kết quả rà soát các dự án chậm triển khai trên địa bàn huyện.

Theo UBND huyện Bình Chánh, qua rà soát hơn 320 dự án đang triển khai trên địa bàn, có 90 dự án hết hiệu lực, trong đó 87 dự án nhà ở, 3 dự án hạ tầng liên quan khu dân cư. 

Cụ thể, 90 dự án hết hiệu lực trải dài trên địa bàn 13 xã của huyện. Trong đó, xã Bình Hưng có 34 dự án nhà ở, 2 dự án hạ tầng hết hiệu lực. Xã Phong Phú có 11 dự án nhà ở; xã An Phú Tây có 15 dự án nhà ở và xã Tân Kiên có 5 dự án hết hiệu lực. Xã Lê Minh Xuân có 6 dự án nhà ở và 1 dự án hạ tầng. Các xã Tân Nhựt, Tân Túc, Phạm Văn Hai, Vĩnh Lộc A, mỗi xã có 3 dự án nhà ở hết hiệu lực. Các xã Vĩnh Lộc B, Đa Phước, Hưng Long, Bình Chánh, mỗi xã có 1 dự án nhà ở hết hiệu lực.

Dự án Khu đô thị thương mại Nam Sài Gòn (D14/391A Trịnh Quang Nghị, xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM)
Một góc dự án Khu đô thị thương mại Nam Sài Gòn tại xã Phong Phú, H.Bình Chánh chậm tiến độ làm khổ dân nhiều năm qua.

Căn cứ theo điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 và Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, UBND Huyện Bình Chánh cho biết, huyện đã ban hành 90 công văn đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa dự án vào sử dụng, khai thác. Sau 12 tháng kể từ ngày ban hành văn bản này, trường hợp dự án vẫn chưa hoàn thành, đưa vào sử dụng, UBND huyện Bình Chánh sẽ kiến nghị UBND TPHCM, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét thu hồi dự án theo quy định.

Đối với Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh nhà Gia Phú, UBND huyện Bình Chánh có ý kiến như sau: Qua kiểm tra tiến độ thực hiện dự án phát triển nhà ở trên địa bàn huyện Bình Chánh của công ty vẫn chưa hoàn thành, đưa vào sử dụng theo Quyết định 2007/QĐ-UBND năm 2017 của UBND TP cho Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh nhà Gia Phú chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng khu nhà ở tại xã Vĩnh Lộc B.

Theo quyết định trên, đến nay dự án này đã hết hạn. UBND huyện Bình Chánh đề nghị công ty khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành, đưa dự án vào sử dụng, khai thác. Sau 12 tháng kể từ ngày ban hành văn bản này, trường hợp dự án vẫn chưa hoàn thành, đưa vào sử dụng, UBND huyện Bình Chánh sẽ kiến nghị UBND TP, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét thu hồi dự án theo quy định.

UBND huyện Bình Chánh cũng lưu ý trong quá trình thực hiện dự án, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị công ty báo cáo UBND huyện để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Được biết, việc rà soát các dự án chậm triển khai này là chủ trương từ Ban Thường vụ Huyện ủy, sau đó UBND huyện Bình Chánh đã rà soát nhiều tháng qua. Nguyên nhân chậm tiến độ đa phần đến từ năng lực tài chính, khả năng thực hiện dự án của chủ đầu tư, các vướng mắc khác về giải tỏa bồi thường, pháp lý…

Ngọc Bích

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEkhonggiansongvi /strCate=khonggiansong

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtuvanvi /strCate=tuvan
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEnhadatvi /strCate=nhadat