Học sinh TPHCM sẽ được nghe kể chuyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào mỗi chào cờ đầu tuần

02/07/2022 - 20:17

PNO - Từ năm học 2022-2023, vào mỗi chào cờ đầu tuần, học sinh TPHCM sẽ được nghe kể chuyện về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hoạt động sẽ được đưa vào tiêu chí thi đua toàn ngành. 

Các điểm mới trong sinh hoạt chào cờ đầu tuần này được Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu nêu ra trong văn bản về thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần tại các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn TPHCM. 

Theo đó, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu, bắt đầu từ thứ hai tuần đầu tháng 7/2022, tất cả các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn thành phố duy trì, thực hiện nghiêm túc nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca, kết hợp kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ hai đầu tuần. Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT sẽ chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. 

Từ năm học 2022-2023, vào mỗi chào cờ đầu tuần học sinh TPHCM sẽ được nghe kể các câu chuyện về Bác
Từ năm học 2022-2023, vào mỗi chào cờ đầu tuần học sinh TPHCM sẽ được nghe kể các câu chuyện về Bác

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng giao Ban công tác giáo dục chính trị tư tưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cung cấp các mẩu chuyện kể về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị hoặc trên địa bàn thành phố để thực hiện tuyên truyền trong các buổi chào cờ đầu tuần.

Đặc biệt, giao Ban thi đua khen thưởng ngành giáo dục nghiên cứu xây dựng tiêu chí thi đua đưa vào đánh giá thi đua toàn ngành.

Được biết, việc kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần hiện được các trường học tại TPHCM tổ chức theo định kỳ, chủ đề, chủ điểm trong từng tháng.

Việc đẩy mạnh hơn nữa kể chuyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường, đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố trong năm học 2022-2023 nhằm tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thành phố, từ đó xây dựng, hoàn thiện thêm Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại TPHCM. 

Quốc Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI