Hình thức tập hợp phụ nữ ngày càng đa dạng

21/02/2017 - 08:35

PNO - Các cấp Hội đã đầu tư nghiên cứu để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình biến đổi cơ cấu xã hội

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội LHPN Việt Nam đã xác định chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở là vấn đề sống còn, nên đã đầu tư nhiều giải pháp thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt cấp trung ương và cơ sở”. 

Hinh thuc tap hop phu nu ngay cang da dang
Hội viên trình diễn thời trang tại hội thi Duyên dáng áo dài do Hội LHPN quận 2 tổ chức.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Trung ương Hội đã xây dựng và tập trung triển khai Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp giai đoạn 2013-2017”, ưu tiên đào tạo theo chuẩn trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ Hội LHPN các cấp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số, cán bộ Hội cơ sở khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ. Học viện Phụ nữ Việt Nam được thành lập, chính thức đào tạo bậc đại học, tạo điều kiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ. Với nhiều nỗ lực, đến cuối nhiệm kỳ, có 98,8% cán bộ Hội chủ chốt cấp tỉnh, 92,7% cán bộ Hội chủ chốt cấp huyện và trên 93,2% chủ tịch Hội LHPN cơ sở đã đạt chuẩn chức danh.

Với mục tiêu tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ (PN), tăng cường mối quan hệ giữa PN với Đảng, củng cố niềm tin với Đảng, các cấp Hội đã đầu tư nghiên cứu để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình biến đổi cơ cấu xã hội. Nội dung hoạt động tập trung vào những vấn đề mà PN quan tâm như đời sống, việc làm, sức khỏe, học hành.

Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên được thực hiện bằng nhiều hình thức; các hình thức tập hợp PN được đa dạng hóa thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các giải thưởng, hội thi, cuộc gặp mặt; qua việc hình thành các câu lạc bộ (CLB), phát triển tổ chức thành viên, thành lập các tổ chức Hội trong các doanh nghiệp; tăng cường tiếp xúc trực tiếp đối với hội viên, phụ nữ, tổ chức các diễn đàn hội viên...

Đến nay, đã có 119 doanh nghiệp thành lập tổ chức Hội. Sau khi thành lập Hội Nữ trí thức Việt Nam, Trung ương Hội cũng hỗ trợ thành lập Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam; các Hội LHPN tỉnh/thành đã thành lập các CLB nữ trí thức, nữ doanh nhân... mở ra cách thức mới để tăng cường tính liên hiệp của tổ chức Hội.

Đến nay, cả nước có 14.423 tổ chức Hội cơ sở, 107.452 chi hội và 245.953 tổ PN. Các cấp Hội linh hoạt, đa dạng hóa hình thức thu hút PN tham gia tổ chức Hội; tăng cường phối hợp với Đoàn thanh niên, Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, Ban Tôn giáo Chính phủ để vận động, tập hợp nữ thanh niên, nữ công nhân lao động, lao động nữ nhập cư, PN dân tộc thiểu số, PN có đạo. Tại những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, các cấp Hội đã tổ chức được nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả. Hiện cả nước có 16.999.911 hội viên, tăng 1.657.609 hội viên so với đầu nhiệm kỳ.

(Theo dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu PN toàn quốc lần thứ XII)

 
Array ( [news_id] => 110128 [news_title] => Hình thức tập hợp phụ nữ ngày càng đa dạng [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => Các cấp Hội đã đầu tư nghiên cứu để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình biến đổi cơ cấu xã hội [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Các cấp Hội đã đầu tư nghiên cứu để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình biến đổi cơ cấu xã hội [news_content] =>

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội LHPN Việt Nam đã xác định chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở là vấn đề sống còn, nên đã đầu tư nhiều giải pháp thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt cấp trung ương và cơ sở”. 

Hinh thuc tap hop phu nu ngay cang da dang
Hội viên trình diễn thời trang tại hội thi Duyên dáng áo dài do Hội LHPN quận 2 tổ chức.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Trung ương Hội đã xây dựng và tập trung triển khai Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp giai đoạn 2013-2017”, ưu tiên đào tạo theo chuẩn trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ Hội LHPN các cấp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số, cán bộ Hội cơ sở khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ. Học viện Phụ nữ Việt Nam được thành lập, chính thức đào tạo bậc đại học, tạo điều kiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ. Với nhiều nỗ lực, đến cuối nhiệm kỳ, có 98,8% cán bộ Hội chủ chốt cấp tỉnh, 92,7% cán bộ Hội chủ chốt cấp huyện và trên 93,2% chủ tịch Hội LHPN cơ sở đã đạt chuẩn chức danh.

Với mục tiêu tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ (PN), tăng cường mối quan hệ giữa PN với Đảng, củng cố niềm tin với Đảng, các cấp Hội đã đầu tư nghiên cứu để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình biến đổi cơ cấu xã hội. Nội dung hoạt động tập trung vào những vấn đề mà PN quan tâm như đời sống, việc làm, sức khỏe, học hành.

Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên được thực hiện bằng nhiều hình thức; các hình thức tập hợp PN được đa dạng hóa thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các giải thưởng, hội thi, cuộc gặp mặt; qua việc hình thành các câu lạc bộ (CLB), phát triển tổ chức thành viên, thành lập các tổ chức Hội trong các doanh nghiệp; tăng cường tiếp xúc trực tiếp đối với hội viên, phụ nữ, tổ chức các diễn đàn hội viên...

Đến nay, đã có 119 doanh nghiệp thành lập tổ chức Hội. Sau khi thành lập Hội Nữ trí thức Việt Nam, Trung ương Hội cũng hỗ trợ thành lập Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam; các Hội LHPN tỉnh/thành đã thành lập các CLB nữ trí thức, nữ doanh nhân... mở ra cách thức mới để tăng cường tính liên hiệp của tổ chức Hội.

Đến nay, cả nước có 14.423 tổ chức Hội cơ sở, 107.452 chi hội và 245.953 tổ PN. Các cấp Hội linh hoạt, đa dạng hóa hình thức thu hút PN tham gia tổ chức Hội; tăng cường phối hợp với Đoàn thanh niên, Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, Ban Tôn giáo Chính phủ để vận động, tập hợp nữ thanh niên, nữ công nhân lao động, lao động nữ nhập cư, PN dân tộc thiểu số, PN có đạo. Tại những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, các cấp Hội đã tổ chức được nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả. Hiện cả nước có 16.999.911 hội viên, tăng 1.657.609 hội viên so với đầu nhiệm kỳ.

(Theo dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu PN toàn quốc lần thứ XII)

[news_source] => [news_tag] => cho vay vốn,câu lạc bộ,mô hình mới,hội viên,đa dạng hoá,tập hợp phụ nữ,hội phụ nữ [news_status] => 6 [news_createdate] => 2017-02-21 08:35:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2017-02-21 08:35:00 [news_relate_news] => 110105,110120,110122 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hoi-va-cuoc-song [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/hoi-va-cuoc-song/hinh-thuc-tap-hop-phu-nu-ngay-cang-da-dang-93972/ [news_urlid] => 93972 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 403 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/hinh-thuc-tap-hop-phu-nu-ngay-cang-da-dang-a110128.html [tag] => cho vay vốncâu lạc bộmô hình mớihội viênđa dạng hoátập hợp phụ nữhội phụ nữ [daynews2] => 2017-02-21 08:35 [daynews] => 21/02/2017 - 08:35 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI