Giáo viên TPHCM được nhận 1,8 triệu đồng tiền quà tết

16/01/2023 - 17:36

PNO - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục TPHCM được nhận 1,8 triệu đồng/người tiền quà tết Nguyên đán năm 2023.

Chiều 16/1, Sở GD-ĐT TPHCM đã có hướng dẫn về việc chi quà tết Quý Mão năm 2023 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở GD-ĐT, với mức chi quà tết là 1,8 triệu đồng/người.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành giáo dục TPHCM được nhận quà tết 1,8 triệu đồng/người
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành giáo dục TPHCM được nhận quà tết 1,8 triệu đồng/người

Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, việc tặng quà này sẽ sử dụng ngân sách thành phố.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên thì đơn vị tự cân đối nguồn kinh phí giao tự chủ, nguồn thu của đơn vị.

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị, để kịp thời chi quà tết cho người lao động, các đơn vị chi từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán năm 2023 hoặc tạm ứng từ nguồn thu khác của đơn vị. Đồng thời có văn bản đề nghị bổ sung dự toán năm 2023 (phần kinh phí không thực hiện tự chủ, kinh phí không thường xuyên) trước ngày 3/2/2023.

Quốc Trung

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtuyensinhvi /strCate=tuyensinh

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEsukienvandevi /strCate=sukienvande
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgiaoducvi /strCate=giaoduc