Menu

Sáng sớm, mẹ con bà cháu trầy trật trước cánh cửa sắt nặng nề và cái khóa sụt sịt như chiếc răng người già sắp rụng.

Hàng loạt giáo viên, cán bộ quản lý giỏi đã bỏ trường công sang trường tư. Dòng chảy này đang trở thành xu hướng khiến nhiều trường công tại TP.HCM hoang mang.
Trang 5 trong 7