Dùng 12.100 tỷ đồng từ ngân sách để mua vắc-xin phòng COVID-19

21/05/2021 - 17:52

PNO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng 12.100 tỉ đồng nguồn tiết kiệm chi năm 2020 để mua vắc-xin phòng dịch COVID-19.

 

Việt Nam sử dụng 12.100 tỷ đồng tiết kiệm chi năm 2020 để mua vắc-xin chống dịch
Việt Nam sử dụng 12.100 tỷ đồng tiết kiệm chi năm 2020 để mua vắc-xin chống dịch COVID-19

Trước diễn biến của dịch COVID-19 trong nước và thế giới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã Nghị quyết về việc sử dụng 12.100 tỷ đồng nguồn tiết kiệm chi năm 2020 và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020 để mua vắc-xin phòng dịch.

Tại Nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời việc mua vắc-xin phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo hiệu quả, an toàn cho người dân và toàn xã hội.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan mạnh ở Việt Nam, đây là nguồn lực quan trọng để thực hiện Chiến lược vắc-xin của Việt Nam phòng chống dịch theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI