Con cái bị cha mẹ từ mặt có được hưởng thừa kế?

12/05/2022 - 06:12

PNO - Pháp luật không có quy định nào cho phép cha mẹ có quyền từ con của mình.

Hỏi: Bác tôi có ba người con, hai chị lớn lấy chồng ở riêng, hai bác ở với anh con trai út. Anh ấy rất ngỗ nghịch, thường xuyên nhậu nhẹt, hút chích, quậy phá, thậm chí còn đánh lại cha mẹ, dù hai bác đã hết lời khuyên răn. Bây giờ bác tôi muốn cắt đứt quan hệ với anh ấy, xin hỏi có được không? Sau khi hai bác mất, anh ấy có được thừa kế hay không? 

Phan Thị Thu Hà (Tiền Giang)


Trả lời: Pháp luật quy định về nghĩa vụ và quyền của cha mẹ với con như sau:
“1. Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.

2. Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

3. Giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ luật Dân sự cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự.

4. Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội”.

Quan hệ giữa cha, mẹ đẻ và con đẻ là mối quan hệ huyết thống, thiêng liêng. Pháp luật không có quy định nào cho phép cha mẹ có quyền từ con của mình. Cho nên, quyền được hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào việc có bị cha mẹ “từ mặt” hay không mà phụ thuộc vào di chúc của cha mẹ. Nếu không có di chúc, hoặc di chúc không hợp pháp thì di sản thừa kế sẽ được chia theo quy định của pháp luật mà các con sẽ là hàng thừa kế thứ nhất. Nếu cha mẹ để lại di chúc và di chúc hợp pháp thì việc phân chia tài sản thừa kế sẽ theo di chúc được quy định tại điều 626 Bộ luật Dân sự 2015.

Như vậy, khi không muốn cho con tài sản của mình thì cha, mẹ nên lập di chúc. Ở đây, nếu không muốn con trai hưởng tài sản, vợ chồng người bác của chị nên lập di chúc phân chia di sản cho hai người con gái.

 Luật sư Nguyễn Thu Đào 
(Đoàn Luật sư TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI