Chính phủ yêu cầu rà soát tổng thể các nguồn thải lớn

14/10/2016 - 10:58

PNO - Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát tổng thể các nguồn thải lớn ra sông, ra biển, khu vực tập trung nhiều nguồn thải, khoanh vùng các đối tượng; không để xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 89/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2016 trong đó quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phân cấp thẩm quyền quyết định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập...  

Theo đó, Chính phủ giao các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân 04 tỉnh ven biển miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường sớm triển khai việc bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại theo các định mức quy định, bảo đảm minh bạch, công bằng, không để xảy ra tiêu cực.

Chinh phu yeu cau ra soat tong the cac nguon thai lon
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2016. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát tổng thể các nguồn thải lớn ra sông, ra biển, khu vực tập trung nhiều nguồn thải, khoanh vùng các đối tượng, khu vực cần tập trung kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường. Phối hợp với Bộ Tài chính triển khai thực hiện quy trình liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đai trong việc thực hiện các giao dịch về đất đai; xây dựng, trình Chính phủ Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai.

Bộ Giao thông vận tải thực hiện các giải pháp cụ thể thúc đẩy, nâng cao chất lượng vận tải, giảm chi phí vận tải; khuyến khích phát triển mạng lưới vận tải, các dịch vụ gia tăng, đa phương thức. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, thực hiện kế hoạch bảo trì đường bộ phục vụ nhu cầu đi lại dịp cuối năm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các giải pháp phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn mang tính chất liên ngành, liên vùng, hoạt động theo quy luật kinh tế thị trường, gắn với lợi thế quốc gia.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giải quyết việc làm.

Bộ Y tế tập trung chỉ đạo theo dõi sát tình hình dịch bệnh; đôn đốc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết, dịch do vi-rút Zika; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm, nhất là dịp cuối năm; nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người dân với dịch vụ khám chữa bệnh tại các tuyến.

 
TIN MỚI