Cần rút ngắn khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa cán bộ nam và cán bộ nữ

11/03/2023 - 15:53

PNO - Để nâng cao hiệu quả công tác cán bộ nữ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh cần rút ngắn khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ.

 

Thường

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai 

Bước chuyển tích cực về bình đẳng giới

Ngày 11/3, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Hội LHPN Việt Nam đã chủ trì tọa đàm "Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới".

Mở đầu hội thảo, bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định, trong những năm qua, công tác cán bộ nữ luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành.

“Với khung pháp lý tiến bộ, khá toàn diện và phù hợp với các yêu cầu quốc tế, cùng với sự nỗ lực vươn lên của các lực lượng phụ nữ Việt Nam đã có những bước chuyển biến tích cực về bình đẳng giới, phụ nữ đã và đang tham gia ngày càng nhiều trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực chính trị” - bà nói.

Theo đó, đội ngũ cán bộ nữ cấp ủy, nữ lãnh đạo, quản lý, nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng tăng về số lượng và chất lượng; kết quả thực hiện bình đẳng giới của nước ta được xếp hạng cao hơn so với nhiều quốc gia có cùng trình độ phát triển và thu nhập. Xếp hạng bình đẳng giới ở Việt Nam cao hơn so với nhiều nước có cùng mức thu nhập đầu người…

Mặc dù vậy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thẳng thắn chỉ ra, căn cứ vào Nghị quyết số 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và một số văn bản của Đảng, tỉ lệ cán bộ nữ ở nước ta vẫn còn khoảng cách so với chỉ tiêu đề ra, có sự tăng trưởng song tỉ lệ tăng chưa cao và thiếu tính bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng và sự đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ. 

Nguyên nhân, theo Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, là do nhận thức tại một số nơi chưa đầy đủ, năng lực phụ nữ chưa đạt, thể chế hóa công tác cán bộ của phụ nữ chưa được phù hợp, một bộ phận chị em chưa thực sự phấn đấu, vươn lên… Do đó, bà đề xuất cần có các cơ chế thích hợp để phụ nữ tham chính một cách công bằng.

Phát biểu tại tọa đàm, bà Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - đánh giá Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực về bình đẳng giới, công tác cán bộ nữ đã có nhiều tiến bộ. Tỉ lệ cán bộ nữ ở nước ta có sự tăng trưởng song tỉ lệ tăng chưa cao và thiếu tính bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng và sự đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ nữ

Để nâng cao hiệu quả công tác cán bộ nữ trong thời gian tới, bà Trương Thị Mai lưu ý cần phải quan tâm.

Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và hệ thống chính trị đối với việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chủ trương của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và những mục tiêu, chương trình về bình đẳng giới.

Thứ hai, bổ sung, thực hiện có hiệu quả các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới sát với thực tiễn Việt Nam; có giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức, hạn chế về chính sách, pháp luật; tính bền vững của kết quả đạt được; tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ; rút ngắn khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa cán bộ nam và cán bộ nữ…

Thứ ba, động viên đội ngũ cán bộ nữ phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Thứ tư, quan tâm phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ nữ trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị; đảm bảo đạt được mục tiêu tỉ lệ nữ, trong cấp ủy, cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, doanh nghiệp…

Thứ năm, tăng cường sự tham gia tích cực của cán bộ nam trong thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ nữ.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI