Cách chức Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa

01/10/2022 - 08:18

PNO - Ông Nguyễn Tiến Lưu bị cách chức Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa do vi phạm quản lý tài chính và tài sản công.

 

Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa
Trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa tại TP. Nha Trang

Ông Vũ Chí Hiếu - Phó giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa - vừa ký quyết định cách chức Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa đối với ông Nguyễn Tiến Lưu. Ông Nguyễn Tiến Lưu đã vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý tài sản công, quản lý và sử dụng tài chính, đất đai, xây dựng và quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, ông Lưu bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa cách tất cả chức vụ trong Đảng. Chi ủy Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh nhiệm kỳ 2018-2020 và 2020-2023 cũng bị cảnh cáo.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa nhận thấy Chi ủy Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018-2020 và nhiệm kỳ 2020-2023 có vi phạm, khuyết điểm trong việc không thực hiện chế độ họp chi ủy, chi bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đồng thời, vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, thiếu tính đấu tranh để Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công.

Ông Nguyễn Tiến Lưu cùng chịu trách nhiệm đối với những vi phạm của Chi ủy Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa; chịu trách nhiệm chính đối với việc Trung tâm vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công.

Bản thân ông Lưu thiếu gương mẫu, xây dựng nhà ở không có giấy phép; vi phạm quy định về trật tự xây dựng; vi phạm quy chế làm việc của chi bộ, quy chế chi tiêu nội bộ của trung tâm, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của Chi ủy Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa và ông Nguyễn Tiến Lưu là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, gây bức xúc dư luận.

Huyền Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI