Bộ Giáo dục nghiêm cấm khảo sát chất lượng học sinh đầu năm

13/09/2015 - 07:54

PNO - Đây là một trong những nội dung được Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương phải triển khai thực hiện nghiêm túc.

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT, các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở về hướng dẫn nhiệm vụ năm học mới 2015-2016.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới là tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới toàn diện, căn bản nền giáo dục đào tạo; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh...

Bo Giao duc nghiem cam khao sat chat luong hoc sinh dau nam
Bộ Giáo dục nghiêm cấm khảo sát chất lượng đầu năm.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các Sở GD&ĐT địa phương chỉ đạo các trường nghiêm túc không khảo sát chất lượng học sinh đầu năm. Đặc biệt đối với học sinh vào lớp 6, không tổ chức thi tuyển.

Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh, đánh giá qua hoạt động trên lớp, đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành; đánh giá qua bài thuyết trình. Giáo viên có thể sử dụng các bài đánh giá này để thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

Ngoài ra vẫn có đánh giá trong quá trình dạy học và đánh giá tổng kết cuối kì, cuối năm học, đánh giá của giáo viên và đánh giá, nhận xét góp ý lẫn nhau của học sinh, của cha mẹ học sinh và cộng đồng.

Thực hiện nghiêm túc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu;Nhận biết: nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học (thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao).

Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kì và từng khối lớp, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng cao.

Vũ Hà

 
TIN MỚI