ADB chi 15 triệu USD vào quỹ hỗ trợ lâm nghiệp Đông Nam Á

04/03/2022 - 16:47

PNO - Việt Nam nằm trong số 5 nước Đông Nam Á sẽ được Quỹ Rừng Nhiệt Đới châu Á số 2 (TAFF2) đầu tư.

 Dự kiến qui mô quỹ này sẽ là 300 triệu USD và vừa nhận khoảng đầu tư 15 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Châu Á – ADB.

Ngày 3/3/2022, ADB ký kết khoản đầu tư bằng cổ phần trị giá 15 triệu USD vào TAFF2 (Tropical Asia Forest Fund 2) thuộc tổ chức có tên New Forests để hỗ trợ các hoạt động lâm nghiệp bền vững ở Đông Nam Á và giảm khai thác gỗ rừng nhiệt đới tự nhiên bằng cách giúp các công ty trồng rừng bền vững mở rộng quy mô hoạt động.

Số tiền trên gồm 5 triệu USD từ các nguồn vốn thông thường của ADB và 10 triệu USD từ quỹ tín thác Đối tác Tài trợ về Khí hậu của chính phủ Úc (ACFP).

Trong thời gian tới, các khoản đầu tư của TAFF2 sẽ hướng tới mục tiêu giảm thiểu hậu quả của biến đổi khí hậu. Quỹ sẽ tìm các cơ hội tại Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Với quy mô mục tiêu là 300 triệu USD, TAFF2 dự định đầu tư vào lâm nghiệp và các công ty trong ngành này có chứng nhận của Hội đồng Quản lý Rừng (FSC) của thế giới đối với tài sản của công ty.

Cụ thể, TAFF2 sẽ đầu tư vào các công ty trồng rừng thương mại được quản lý bền vững và mua lại các tài sản lâm nghiệp, bao gồm các đồn điền trồng trọt đã được khai thác hoặc đang bỏ hoang, phát triển rừng trồng mới và các cơ sở chế biến.Quản lý quỹ TAFF2 là Công ty TNHH New Forests Asia tại Singapore.

ADB cho biết bản thân họ sẽ tham gia vào các vấn đề năng lực và hệ thống quản lý xã hội và môi trường của New Forests Asia như sàng lọc đầu tư, đánh giá tác động và giám sát. ADB cũng sẽ giúp TAFF2 trong những hoạt động liên quan khác.

Được biết New Forests là đơn vị quản lý đầu tư toàn cầu các tài sản thực dựa trên tự nhiên và các chiến lược vốn tự nhiên, hiện đang quản lý các tài sản với tổng trị giá 5,9 tỉ USD. Và quỹ tín thác Đối tác Tài trợ về Khí hậu của chính phủ Úc ACFP là quỹ hỗ trợ các hoạt động giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu ở khu vực Thái Bình Dương và Đông Nam Á.

Tường Thụy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI