4 nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19

28/10/2021 - 06:40

PNO - Ngày 27/10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Theo đó, Nghị định hướng dẫn 4 giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa, xuất bản, giải trí... được xem xét giảm thuế giá trị gia tăng.
Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa, xuất bản, giải trí... được xem xét giảm 30% thuế giá trị gia tăng.

Trong đó, doanh nghiệp – được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam – có doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019 (không áp dụng cho doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia tách trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021) sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được miễn số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021. Không áp dụng đối với các lĩnh vục liên quan đến phần mềm, công nghệ số (giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số).

Bên cạnh đó, giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với hàng hóa, dịch vụ, bao gồm: dịch vụ vận tải, lưu trú, ăn uống, các đại lý du lịch và hoạt động kinh doanh, dịch vụ liên quan đến du lịch; sản phẩm và dịch vụ xuất bản, điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, nghệ thuật, giải trí, thư viện, lưu trữ, bảo tàng, các hoạt động và dịch vụ văn hóa khác.

Ngoài ra, cũng miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong kỳ thuế tính năm 2020.

Nghị định có hiệu lực thi hành đồng thời với ngày có hiệu lực của Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 (19/10/2021).

Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI