2 trường hợp được chuyển từ trường THPT tư thục sang THPT công lập

28/02/2022 - 18:24

PNO - Sở GD-ĐT TP.HCM quy định, việc chuyển từ trường THPT tư thục sang trường THPT công lập chỉ được xem xét, giải quyết trong 2 trường hợp.

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có hướng dẫn về việc thực hiện hồ sơ, thủ tục chuyển trường, xin học lại, bảo lưu kết quả học tập học sinh trung học từ năm học 2021-2022.

Trong đó, Sở GD-ĐT nêu rõ, việc chuyển trường từ trường THPT tư thục sang trường THPT công lập chỉ được xem xét, giải quyết trong 2 trường hợp sau:

Trường hợp học sinh đang học tại trường THPT tư thục phải chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ đến vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn mà ở đó không có trường THPT tư thục thì Giám đốc Sở GD-ĐT xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường THPT công lập.

Trường hợp học sinh đang học tại trường THPT tư thục thuộc loại trường có thi tuyển đầu vào phải chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ, mà ở đó không có trường THPT tư thục có chất lượng tương đương thì Giám đốc Sở GD-ĐT xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường THPT công lập.

Học sinh THPT dân lập được chuyển sang trường THPT công lập trong 2 trường hợp cụ thể
Học sinh THPT dân lập tại TP.HCM được chuyển sang trường THPT công lập trong 2 trường hợp cụ thể

Trong hướng dẫn, Sở GD-ĐT TP cũng nêu rõ quy định học sinh chuyển trường từ các tỉnh, thành phố khác đến TPHCM và trường từ TPHCM chuyển đến các tỉnh, thành phố khác. Cụ thể:

Chuyển trường từ tỉnh, thành phố khác đến TPHCM

Hồ sơ gồm: Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký (có xác nhận của trường chuyển đến); Học bạ (bản chính); Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc tư thục); Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp; Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng GD-ĐT (đối với cấp THCS); Giám đốc Sở GD-ĐT (đối với cấp THPT) nơi đi cấp. 

Về thủ tục chuyển trường: đối với học sinh THPT hoặc trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT), Sở GD-ĐT TPHCM tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường; Đối với học sinh THCS, Phòng GD-ĐT tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

Sở GD-ĐT quy định, việc chuyển trường được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới (30 ngày đầu trước khai giảng) và khi kết thúc học kỳ I của năm học (30 ngày đầu của học kì II). Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng GD-ĐT (đối với cấp THCS), Giám đốc Sở GD-ĐT (đối với cấp THPT) xem xét, quyết định.

Hiệu trưởng trường tiếp nhận học sinh chuyển đến căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được giao hàng năm để tiếp nhận học sinh (không nhận thêm học sinh khi đã đủ chỉ tiêu). Trong thời gian sau 10 ngày, kể từ ngày Sở GD-ĐT cấp giấy giới thiệu chuyển trường, trường tiếp nhận phải nhập đầy đủ dữ liệu nơi cư trú của học sinh trên hệ thống quản lý chuyển trường của Sở GD-ĐT.

Chuyển trường từ TPHCM đi các tỉnh, thành phố khác

Hồ sơ gồm: Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký (có sự đồng ý tiếp nhận của trường chuyển đến); Học bạ (bản chính); Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc tư thục); Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp; Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng GD-ĐT (đối với cấp THCS); Giám đốc Sở GD-ĐT (đối với cấp THPT) nơi đi cấp.

Thủ tục chuyển trường: Đối với học sinh THCS, Phòng GD-ĐT nơi đi tiếp nhận và cấp giấy giới thiệu chuyển trường; Đối với học sinh THPT và trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT), Sở GD-ĐT TPHCM tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp giấy giới thiệu chuyển trường.

Sở GD-ĐT TPHCM hướng dẫn cụ thể về trường hợp chuyển trường từ TPHCM đến các tỉnh thành khác và ngược lại
Sở GD-ĐT TPHCM vừa có hướng dẫn cụ thể về trường hợp chuyển trường từ TPHCM đến các tỉnh thành khác và ngược lại

 

Sở GD-ĐT quy định, việc chuyển trường được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới và khi kết thúc học kỳ I của năm học. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng GD-ĐT (đối với cấp THCS), Giám đốc Sở GD-ĐT (đối với cấp THPT) xem xét, quyết định.

Chuyển trường trong thành phố

Hồ sơ gồm: Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký (có sự đồng ý tiếp nhận của trường chuyển đến); Học bạ (bản chính); Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp; Các giấy tờ hợp lệ liên quan đến lý do chuyển trường (nếu có).

Thủ tục: Hiệu trưởng trường nơi chuyển đi và Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến thống nhất cho chuyển đi và nhận chuyển đến.

Sở GD-ĐT quy định, việc chuyển trường được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới và khi kết thúc học kỳ I của năm học. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng GD-ĐT (đối với cấp THCS), Giám đốc Sở GD-ĐT (đối với cấp THPT) xem xét, quyết định. Hiệu trưởng trường tiếp nhận học sinh chuyển đến căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được giao hàng năm để tiếp nhận học sinh (không nhận thêm học sinh khi đã đủ chỉ tiêu).

Tấn Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI