Giấy xác nhận độc thân nào phải ghi tên người dự định cưới?

12/07/2020 - 11:35

PNO - Ngày 16/7, Thông tư 04/2020 của Bộ Tư pháp chính thức có hiệu lực, thay thế Thông tư 15/2015 quy định biện pháp chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015.

So với Thông tư 15/2015, Thông tư 04/2020 đã bổ sung nhiều quy định cụ thể hơn trong thủ tục về hộ tịch.

Thông tư 04/2020 được xem là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục hành chính
Thông tư 04/2020 được xem là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục hành chính

Trong đó, cũng như Thông tư 15/2015/TT-BTP, khoản 3 Điều 12 của thông tư mới này quy định giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sử dụng vào mục đích kết hôn phải ghi rõ họ tên, năm sinh, quốc tịch, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn, nơi dự định đăng ký kết hôn.

Trong trường hợp này, cơ quan đăng ký hộ tịch chỉ cấp một bản cho người yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Tuy nhiên, trường hợp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác, như mua bán nhà, bổ túc hồ sơ xin việc, làm thủ tục thừa kế… thì không phải ghi những thông tin này. Khi ấy, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi rõ mục đích sử dụng, không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn. Số lượng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp theo yêu cầu.

Cũng theo Thông tư 04/2020, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc 6 tháng kể từ ngày cấp, tùy theo thời điểm nào đến trước.

An Sinh

 
TIN MỚI