Từ 1/1/2021: Người nghỉ phép không còn được thanh toán tiền tàu xe

31/10/2020 - 08:29

PNO - Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, người lao động sẽ không còn được nhận tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường khi nghỉ phép năm nữa.

Theo các chuyên gia phân tích, nội dung về nghỉ phép năm hay còn gọi là nghỉ hàng năm theo Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 về cơ bản vẫn thực hiện như BLLĐ năm 2012. Theo đó, khi nghỉ phép, người lao động vẫn được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

Người lao động tìm hiểu các vấn đề liên quan đến chế độ của mình theo quy định của Bộ luật lao động mới
Người lao động tìm hiểu các vấn đề liên quan đến chế độ của mình theo quy định của Bộ luật lao động mới

Tuy nhiên, từ 1/1/2021, khi bộ luật này chính thức có hiệu lực, người lao động sẽ không còn được nhận tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường khi nghỉ phép năm như quy định BLLĐ 2012. Theo khoản 6 điều 113 của luật, khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 1 lần nghỉ trong năm.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 113 BLLĐ 2019, người lao động làm đủ từ 12 tháng cho người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm như sau:

- 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

- 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Điều 114 Bộ luật này còn quy định cứ đủ 5 năm làm việc thì số ngày nghỉ hàng năm của người lao động sẽ được tăng thêm tương ứng 1 ngày.

Đối với người lao động chưa làm việc đủ 12 tháng, sẽ có số ngày nghỉ hàng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc. Như vậy, người lao động làm việc được bao nhiêu tháng sẽ có tương ứng bấy nhiêu ngày nghỉ phép năm.

Được tạm ứng lương cho ngày chưa nghỉ

Ngoài ra, khoản 5, Điều 113 quy định, khi nghỉ phép năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì người lao động được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ - điều này giống quy định cũ tại BLLĐ năm 2012.

Nghỉ gộp phép tối đa 3 năm 1 lần

Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hàng năm. Bên cạnh đó, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng để nghỉ hàng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần (và vẫn được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động).

Đối với nghỉ việc riêng, Điều 115 BLLĐ 2019 quy định trong các trường hợp sau đây thì người lao động vẫn được hưởng nguyên lương: Kết hôn được nghỉ 3 ngày; Con đẻ, con nuôi kết hôn nghỉ 1 ngày; Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết (sau đây gọi chung là trường hợp cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con chết): nghỉ 3 ngày; Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn: nghỉ 1 ngày.

Ngoài các trường hợp trên, người lao động khi nghỉ việc riêng (cho dù có thỏa thuận với người sử dụng lao động) sẽ không được hưởng lương.

Tinh Châu (tổng hợp)

 
Array ( [news_id] => 1420822 [news_title] => Từ 1/1/2021: Người nghỉ phép không còn được thanh toán tiền tàu xe [news_title_seo] => Từ 1/1/2021: Người nghỉ phép không còn được thanh toán tiền tàu xe [news_supertitle] => [news_picture] => tu-1-1-2021-nguoi-nghi-phep-khong-_1603946555.jpg [news_subcontent] => Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, người lao động sẽ không còn được nhận tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường khi nghỉ phép năm nữa. [news_subcontent_seo] => Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, người lao động sẽ không còn được nhận tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường khi nghỉ phép năm nữa. [news_headline] => Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, người lao động sẽ không còn được nhận tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường khi nghỉ phép năm nữa. [news_content] =>

Theo các chuyên gia phân tích, nội dung về nghỉ phép năm hay còn gọi là nghỉ hàng năm theo Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 về cơ bản vẫn thực hiện như BLLĐ năm 2012. Theo đó, khi nghỉ phép, người lao động vẫn được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

Người lao động tìm hiểu các vấn đề liên quan đến chế độ của mình theo quy định của Bộ luật lao động mới
Người lao động tìm hiểu các vấn đề liên quan đến chế độ của mình theo quy định của Bộ luật lao động mới

Tuy nhiên, từ 1/1/2021, khi bộ luật này chính thức có hiệu lực, người lao động sẽ không còn được nhận tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường khi nghỉ phép năm như quy định BLLĐ 2012. Theo khoản 6 điều 113 của luật, khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 1 lần nghỉ trong năm.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 113 BLLĐ 2019, người lao động làm đủ từ 12 tháng cho người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm như sau:

- 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

- 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Điều 114 Bộ luật này còn quy định cứ đủ 5 năm làm việc thì số ngày nghỉ hàng năm của người lao động sẽ được tăng thêm tương ứng 1 ngày.

Đối với người lao động chưa làm việc đủ 12 tháng, sẽ có số ngày nghỉ hàng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc. Như vậy, người lao động làm việc được bao nhiêu tháng sẽ có tương ứng bấy nhiêu ngày nghỉ phép năm.

Được tạm ứng lương cho ngày chưa nghỉ

Ngoài ra, khoản 5, Điều 113 quy định, khi nghỉ phép năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì người lao động được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ - điều này giống quy định cũ tại BLLĐ năm 2012.

Nghỉ gộp phép tối đa 3 năm 1 lần

Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hàng năm. Bên cạnh đó, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng để nghỉ hàng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần (và vẫn được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động).

Đối với nghỉ việc riêng, Điều 115 BLLĐ 2019 quy định trong các trường hợp sau đây thì người lao động vẫn được hưởng nguyên lương: Kết hôn được nghỉ 3 ngày; Con đẻ, con nuôi kết hôn nghỉ 1 ngày; Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết (sau đây gọi chung là trường hợp cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con chết): nghỉ 3 ngày; Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn: nghỉ 1 ngày.

Ngoài các trường hợp trên, người lao động khi nghỉ việc riêng (cho dù có thỏa thuận với người sử dụng lao động) sẽ không được hưởng lương.

Tinh Châu (tổng hợp)

[news_source] => [news_tag] => bộ luật lao động,nghỉ phép,hợp đồng lao động,những quy định về nghỉ phép,những quy định mới nhất về nghỉ phép [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-10-29 11:39:13 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-10-31 08:29:04 [news_relate_news] => 1420632,1420660,1420618, [newcol_id] => [newevent_id] => [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tu-1-1-2021-nguoi-nghi-phep-khong-con-duoc-thanh-toan-tien-tau-xe-a1420822.html [tag] => bộ luật lao độngnghỉ phéphợp đồng lao độngnhững quy định về nghỉ phépnhững quy định mới nhất về nghỉ phép [daynews2] => 2020-10-31 08:29 [daynews] => 31/10/2020 - 08:29 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI