Menu

Chiều nay 9/12, kỳ họp thứ 17 HĐND TP.HCM khóa IX đã bế mạc với hơn 20 nghị quyết đã được các đại biểu thông qua.

Các trẻ em ở Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Linh Xuân đã có một ngày vui, khi được Trung tâm công tác xã hội Ánh Dương cùng với Hội LHPN quận Thủ Đức, Hội LHPN phường Linh Xuân đến thăm, tổ chức vui chơi.

Với việc thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi), Quốc hội đã đồng ý tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 62 và nữ là 60 tuổi. Việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ theo lộ trình đến năm 2028 và 2035.
Trang 1 trong 23