Menu

Với việc thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi), Quốc hội đã đồng ý tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 62 và nữ là 60 tuổi. Việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ theo lộ trình đến năm 2028 và 2035.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn vừa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam (4/11/1909 - 4/11/2019).
Trang 1 trong 22