Menu

"Những gì thuộc về độc lập, chủ quyền thì không được nhân nhượng" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định như vậy với cử tri khi tiếp xúc người dân với tư cách đại biểu Quốc hội sáng nay tại Hà Nội.

Hội nghị Trung ương 11 khai mạc sáng nay - 7/10, dự kiến sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, chuẩn bị các dự thảo văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng XIII, trong suốt một tuần làm việc.
Trang 1 trong 21