Trẻ mầm non sẽ được giáo dục kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

16/05/2022 - 13:04

PNO - Đó là nội dung đáng chú ý trong Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2022. Theo đó, đối với giáo dục mầm non: lồng ghép kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy thông qua các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; sử dụng phương pháp giáo dục trực quan, minh họa thông qua hoạt động giáo dục phát triển thể chất.

Cơ sở mầm non cần có đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học như: video clip, tranh ảnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn… minh họa về các nguồn cháy nổ, nguồn nhiệt, một số sự cố, tai nạn thông thường để tổ chức các hoạt động giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng, chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ. Yêu cầu cần đạt được đối với trẻ mầm non là nhận biết được về nguồn lửa, nguồn nhiệt và một số vật dụng có thể gây cháy, nổ; biết cách phòng tránh nguồn lửa, nguồn nhiệt và một số sự cố có thể gây cháy, nổ.

Đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, lồng ghép trong nội dung các bài học của môn học trong chương trình giáo dục chính khóa; thông qua các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống và trong các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt hè. Đối với giáo dục đại học, lồng ghép trong môn học giáo dục quốc phòng an ninh và các hoạt động ngoại khóa; phối hợp với các đơn vị có chức năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức đào tạo, thực hành, diễn tập phù hợp với nội dung chương trình đào tạo của trường.

Tr. Mẫn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI