TPHCM lấy ý kiến chuyển từ đất lúa sang làm dự án phải được người dân đồng ý

19/09/2023 - 08:32

PNO - Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) TPHCM vừa có công văn gửi Văn phòng UBND TP về việc đăng tải nội dung dự thảo Nghị quyết về quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa có quy mô dưới 500ha để thực hiện dự án trên địa bàn.

Sở TNMT đề nghị Văn phòng UBND TPHCM đăng tải dự thảo nghị quyết của HĐND TP nêu trên lên cổng thông tin điện tử của TP để lấy ý kiến góp ý theo quy định.

Theo dự thảo, nghị quyết này quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, bao gồm đất chuyên trồng lúa nước và đất trồng lúa nước còn lại, có quy mô dưới 500ha (gồm đất trồng lúa quy mô dưới 10ha và từ 10ha đến dưới 500ha) thuộc thẩm quyền của HĐND TPHCM. 

Đây là một trong những cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội chấp thuận cho TPHCM áp dụng thí điểm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023.

Dự thảo quy định dự án đầu tư muốn chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa phải đáp ứng 4 điều kiện sau: Dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt và các quy hoạch khác liên quan.

Chuyển
Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa phải đáp ứng 4 điều kiện, trong đó có điều kiện phải lấy ý kiến người dân.

Dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư còn hiệu lực; có phương án sử dụng tầng đất mặt và hoàn thành trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định pháp luật về trồng trọt. 

Về đề nghị chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, dự thảo quy định chủ đầu tư dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa phải đăng ký nhu cầu sử dụng đất tại UBND cấp quận, huyện, TP Thủ Đức nơi thực hiện dự án. Cơ quan này có trách nhiệm tổng hợp, gửi Sở TNMT để thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. 

Dự thảo cũng quy định khi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa là chủ đầu tư dự án phải lấy ý kiến trực tiếp người bị thu hồi đất, cộng đồng khu dân cư… Đồng thời, phải lấy ý kiến bằng văn bản các sở, ngành liên quan và UBND phường, xã nơi có đất chuyển mục đích. Thời gian lấy ý kiến là 30 ngày. 

Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở TNMT phải rà soát, đánh giá và báo cáo để UBND TPHCM trình HĐND TP thông qua. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong vòng 3 ngày phải thông báo cho UBND cấp quận, huyện, TP Thủ Đức nơi có đất chuyển mục đích. 

Ngọc Bích

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI