TPHCM lập đoàn giám sát các dự án nhà ở xã hội

08/07/2022 - 12:12

PNO - Kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa X đã thống nhất thông qua hai nghị quyết liên quan đến chức năng giám sát của mình đối với hai nội dung rất cấp bách của thành phố, đó là công tác đầu tư công và việc thực hiện các dự án nhà ở xã hội.

Theo đó, HĐND thành phố quyết nghị thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Đoàn có trách nhiệm báo cáo kết quả để HĐND thành phố giám sát tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

Song song đó, các đại biểu cũng thống nhất thông qua việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND thành phố về việc triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2025. Đoàn có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch giám sát, báo cáo kết tại phiên họp của Thường trực HĐND thành phố để giám sát tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

Cả hai đoàn sẽ do bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TPHCM - làm trưởng đoàn giám sát, chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo hoạt động.

Cũng tại kỳ họp, liên quan đầu tư công, các đại biểu thống nhất bố trí nguồn dự phòng từ nguồn vốn cân đối ngân sách thành phố (6.054,96 tỷ đồng) trong Kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 9/12/2021.

Trong đó, bố trí vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA,vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và các dự án ngân sách thành phố phục vụ dự án ODA là 5,848 tỷ đồng. Bố trí vốn thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố là 5.734,413 tỷ đồng. Vốn cho chương trình kích cầu đầu tư là 189,699 tỷ đồng - để giải ngân cho chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị và bố trí vốn cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, với tổng số vốn đề xuất 125 tỷ đồng.

HĐND yêu cầu UBND TPHCM tiếp tục rà soát, đề xuất sử dụng nguồn dự phòng còn lại để trình HĐND thành phố bố trí vốn cho các chương trình, dự án và các đối tượng đầu tư công khác theo Luật Đầu tư công năm 2019.

Đối với dự phòng từ nguồn bội chi ngân sách thành phố trong Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương (4.478,830 tỷ đồng), UBND thành phố chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiếp tục trình HĐND thành phố bố trí bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn dự phòng còn lại.

HĐND yêu cầu UBDN thành phố lưu ý đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, chỉ ghi vốn ưu tiên đối với các dự án thật sự cấp bách đảm bảo đủ các thủ tục, pháp lý quy định. Tránh bố trí dàn trải cho nhiều dự án chưa thật sự cần thiết gây mất cân đối khi xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Ngoài ra, quan tâm bố trí vốn cho các chương trình, dự án đầu tư phát triển khác để đảm bảo thực hiện các đề án, nhiệm vụ đã được các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI