TPHCM kiến nghị cho phép tạm thu tiền sử dụng đất các dự án nhà ở

28/06/2022 - 16:45

PNO - Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM cho biết, hiện công tác giải quyết hồ sơ thực hiện thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính đất đai đang chậm vì có khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) tiếp nhận 794 hồ sơ thẩm định giá đất theo giá thị trường để chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó có 282 hồ sơ đã trình UBND TP hoặc đã được Hội đồng thẩm định giá đất TP thông qua. 

Hiện nay, số lượng hồ sơ đang giải quyết là 510 hồ sơ, trong đó, đang thực hiện: 160 hồ sơ; hoàn trả cho tổ chức hoặc hủy bỏ: 235 hồ sơ; 115 hồ sơ vướng mắc về áp dụng quy định pháp luật, đất nhà nước trực tiếp quản lý trong dự án, nguồn gốc đất công…Về số lượng, tiến độ trình hồ sơ giá đất cụ thể từ ngày 1/1/2022 đến 31/5/2022, Sở TNMT đã trình 10 hồ sơ (TP đã phê duyệt 6 hồ sơ), với tổng số tiền khoảng hơn 3,8 ngàn tỷ đồng. 

Trong 5 tháng đầu năm 2022, chỉ có
Trong 5 tháng đầu năm 2022, chỉ có 6 hồ sơ được TP duyệt giá đất

Liên quan đến các lý do giải quyết hồ sơ còn chậm và các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính đất đai, Sở TNMT đã báo cáo UBND TP tại Công văn số 3274/5TNMT-QLĐ ngày 28/4/2022, trong đó Sở TNMT, UBND TP đã có nhiều văn bản báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của các Bộ ngành Trung ương và Chính phủ, nhưng phần lớn chưa được tháo gỡ. 

Cụ thể, công văn số 9534/STNMT-KTĐ ngày 31/12/2021 của Sở TNMT báo cáo TP những khó khăn vướng mắc và kiến nghị hướng xử lý đối với hồ sơ xác định giá đất cụ thể; Công văn số 477/UBND-ĐT ngày 17/2/2022 của UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ áp dụng, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất khi xác định, thẩm định, quyết định giá đất trên địa bàn TPHCM. 

Do đó, Sở TNMT đề xuất UBND TP kiến nghị Chính phủ cho phép tạm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để “kịp thời huy động nguồn thu ngân sách nhà nước, đồng thời giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các dự án nhà ở, thương mại dịch vụ (kèm theo biện pháp ràng buộc nhằm đảm bảo thu đủ ngân sách Nhà nước), giảm áp lực về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua trong các dự án nhà ở, cũng như tăng thu cho ngân sách Nhà nước khi người mua nhà ở trong các dự án được cấp Giấy chứng nhận thực hiện các giao dịch liên quan.

Ngọc Bích - Huệ Mẫn
 

 

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEkhonggiansongvi /strCate=khonggiansong

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtuvanvi /strCate=tuvan
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEnhadatvi /strCate=nhadat