TPHCM cần được thí điểm để tháo gỡ khó khăn và phát triển

18/10/2022 - 14:37

PNO - Ngày 18/10, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với Thành ủy TPHCM về một số nội dung liên quan đến vấn đề đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã thông tin về một số nội dung đề xuất thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM thay thế Nghị quyết 54 của Quốc hội và những kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai tại TPHCM.

Cụ thể, TPHCM kiến nghị thí điểm cho TPHCM xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn của TP; thí điểm áp dụng bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất cùng mục đích sử dụng thì bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi theo tỷ lệ phần trăm; thí điểm tách riêng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án đầu tư công độc lập đối với các dự án nhóm B trên địa bàn TPHCM.

Cùng với đó, TPHCM cũng kiến nghị thí điểm tổ chức lại Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng TP. Thủ Đức thành Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Thủ Đức trực thuộc UBND TP. Thủ Đức, thực hiện chức năng nhiệm vụ như trung tâm phát triển quỹ đất cấp tỉnh; thí điểm cho phép Trung tâm Phát triển quỹ đất triển khai công tác khai thác ngắn hạn đối với các khu đất do trung tâm quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất... Ngoài ra, kiến nghị TPHCM được phân cấp việc xác định giá đất để bồi thường, hỗ trợ cho UBND cấp huyện thực hiện.

Buổi làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường với Thành ủy TPHCM có nhiều nội dung quan trọng liên quan
Buổi làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường với Thành ủy TPHCM gợi mở cho TPHCM tháo gỡ nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai

Ở lĩnh vực môi trường, TPHCM kiến nghị thí điểm cho UBND các cấp được sử dụng hình ảnh vi phạm ghi nhận từ các thiết bị thu hình ảnh của các cá nhân, tổ chức để xử phạt trực tiếp vi phạm vệ sinh nơi công cộng; thí điểm cho UBND TPHCM có cơ chế chủ động đặt hàng cung ứng dịch vụ xử lý rác với các nhà đầu tư hiện hữu để xử lý khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hiện nay trên địa bàn, cũng như được triển khai đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Đồng thời, phân cấp cho TPHCM thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ…

Về khó khăn, vướng mắc, TPHCM xác định 5 vấn đề là điểm nghẽn lớn nhất cần được xem xét, tháo gỡ ngay. Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, công tác quy hoạch hết sức quan trọng nhưng tiến độ công tác lập quy hoạch TPHCM chưa đáp ứng yêu cầu của Chính phủ. Để tháo gỡ vấn đề trên, TPHCM kiến nghị tách phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai TP thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 để thực hiện độc lập, sau khi hoàn tất sẽ tích hợp vào quy hoạch TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM nêu một vướng mắc lớn nữa là: việc chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên khu đất phù hợp quy hoạch là quyền của họ. Tuy nhiên, do pháp luật về đất đai trước đây thiếu khái niệm về chuyển mục đích sử dụng đất và chưa quy định chuyển mục đích sử dụng đất cũng là một quyền của người sử dụng đất, dẫn đến nhiều trường hợp chuyển mục đích của tổ chức, cá nhân đối với các mục đích sử dụng đất không thể thực hiện được. Vì thế, cần bổ sung các khái niệm cần thiết để làm rõ các thuật ngữ giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong đó người sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất được sử dụng đất theo hình thức giao đất hoặc thuê đất.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng kiến nghị thống nhất thủ tục hành chính giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai.

Đối với đất do các doanh nghiệp đã thực hiện xong việc cổ phần hóa đang quản lý, sử dụng, TPHCM kiến nghị không lập lại phương án sử dụng đất đối với doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa nhưng không có phương án sử dụng đất. Đồng thời, giải quyết các thủ tục đất đai (ký hợp đồng thuê đất, ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thu hồi đất) theo đúng các quy định pháp luật về đất đai…

Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI