TPHCM: 3 tháng đầu năm, đơn khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đất đai

29/03/2022 - 13:45

PNO - UBND TPHCM vừa có báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I trên địa bàn TP.

Theo UBND TP, trong quý I/2022, nội dung khiếu nại tố cáo chủ yếu tập trung về công tác quy hoạch, thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện các dự án, khiếu nại quyết định xử phạt hành chính; khiếu nại liên quan việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở và tố cáo về trách nhiệm quản lý nhà nước của đội ngủ cán bộ, công chức trên các lĩnh vực.

Nguyên nhân, việc thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ, tái định cư tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong khi dự án kéo dài và có những bất cập nhất định trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trước đây nên chưa đảm bảo thật sự việc bồi thường phù hợp tại thời điểm thu hồi đất trên thực tế. Việc giải quyết phản ánh, khiếu nại, tố cáo chưa kịp thời, chưa đảm bảo đúng thời hạn luật định đã làm phát sinh đơn thư phản ánh, tố cáo.

T
Nhiều bất cập trong công tác quản lý nhà nước về đất đai gây phát sinh các vụ khiếu nại, tố cáo

Qua các buổi duyệt nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2022, UBND TPHCM đã chỉ đạo cụ thể những nội dung cần chú trọng để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân cũng như không phát sinh các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, nhất là các địa bàn đã và đang phát sinh nhiều dự án.

Trong quý I/2022, tổng số đơn phải xử lý là 8.685 đơn, cấp Thành phố xử lỷ 960 đơn (687 đơn khiếu nại, 341 đơn tố cáo); cấp sở, ngành xử lý 1.365 đơn (283 đơn khiếu nại, 108 đơn tố cáo, 695 đơn phản ánh, kiến nghị); cấp quận, huyện và TP.Thủ Đức xử lý 3.583 đơn (234 khiếu nại, 68 đơn tố cáo, 3.281 đơn phản ánh, kiến nghị); cấp phường, xã, thị trấn xử lý 848 đơn (13 đơn khiếu nại, 6 đơn tố cáo, 829 đơn phản ánh, kiến nghị).

Về công tác tiếp công dân, TPHCM tổ chức tiếp 4.315 người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, gồm tiếp thường xuyên 3.208 lượt; Thủ trưởng tiếp 1.107 lượt, nội dung chủ yếu khiếu nại tố các liên quan đến đất đai. 

Bích Trần

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEkhonggiansongvi /strCate=khonggiansong

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtuvanvi /strCate=tuvan
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEnhadatvi /strCate=nhadat