Menu

Câu chuyện Thủ Thiêm có sai phạm không, nếu có thì ai chịu trách nhiệm và mong lãnh đạo, dù sai hay đúng gì cũng phải giải quyết, để người dân an tâm là điều các cử tri mong mỏi.

Từ 5 người tăng lên 11 người hẳn nhiên là điều bất thường. Nhưng bất thường đó xuất phát từ tính chất phức tạp tại địa phương hay vì điều gì khác từ tâm lý kẻ cả của “ông Bộ"?

Một nền hành chính công văn minh là ở chỗ máy móc công nghệ thay người phục vụ con người. Mỉa mai thay, giờ lại phải thay người bằng máy...
Trang 1 trong 860