Menu

Bí thư thành ủy TP. HCM cho biết, Việt Nam có 2 nhóm lao động, một làm cho nhà nước, một làm cho doanh nghiệp với thời gian khác nhau. Điều này là không bình đẳng.

Công ty Thiên Tân kẻ vạch phân ranh dự án trùm qua đường vào đình thần Thạnh Phú, có chỗ lấn vào đất mà người dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại sao một dự án lớn như Tam Đảo II, liên quan đến nhiều bộ, ngành mà lại đầy sai phạm, thiếu hụt những thủ tục pháp lý mang tính bắt buộc, lại vượt qua tất cả để đi vào thực tiễn?
Trang 1 trong 1001