Menu

Đại biểu Quốc hội lo rằng, việc yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng như trong dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) sẽ vi phạm hiến pháp, có thể dẫn tới lạm quyền.
Trang 1 trong 708