Thành lập Trường đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

23/09/2022 - 18:07

PNO - Trường đại học Luật là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Trường Đại học Luật là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trường đại học Luật là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội 

Ngày 23/9, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ký quyết định số 1124 thành lập Trường đại học Luật là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường đại học Luật có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Trường đại học Luật là cơ sở giáo dục đại học công lập thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội; thực hiện tự chủ theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của Đại học Quốc gia Hà Nội, quản lý nhà nước về giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quản lý theo lãnh thổ của UBND thành phố Hà Nội.

Trước đó, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng ký quyết định số 1122 phê duyệt chủ trương thành lập Trường đại học Khoa học Sức khỏe là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM.

Phó thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế đề án thành lập Trường đại học Khoa học Sức khỏe là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM theo quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các quy định pháp luật có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtuyensinhvi /strCate=tuyensinh

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEsukienvandevi /strCate=sukienvande
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgiaoducvi /strCate=giaoduc