Tập huấn triển khai Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng cho cán bộ phụ nữ

23/10/2019 - 18:00

PNO - Buổi tập huấn góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, tham mưu, đấu tranh phòng chống tham nhũng, hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cấp cơ sở cho cán bộ phụ trách mảng chính sách - pháp luật 24 quận/huyện.

Ngày 22/10, Hội LHPN TP.HCM tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng cho gần 400 đại biểu là thường trực phụ trách nhiệm vụ chính sách -  pháp luật 24 quận huyện, thường trực Hội LHPN 319 phường xã trên địa bàn TP.HCM.

Tap huan trien khai Luat To cao va Luat Phong, chong tham nhung cho can bo phu nu
Buổi tập huấn

Tại hội nghị, báo cáo viên đã giới thiệu những nội dung cơ bản và những quy định mới của Luật Phòng chống tham nhũng 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019. Luật gồm 10 chương, 96 điều, quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Tap huan trien khai Luat To cao va Luat Phong, chong tham nhung cho can bo phu nu
 

Luật Tố cáo 2018 cũng bổ sung thêm các nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với các trường hợp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra trong thời gian công tác trước đây nay đã chuyển sang cơ quan, tổ chức khác hoặc không còn là cán bộ, công chức, viên chức; tố cáo cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức đã hợp nhất, sáp nhập, chia, tách; rút ngắn thời gian giải quyết tố cáo từ 60 ngày xuống còn 30 ngày kể từ khi thụ lý giải quyết tố cáo…

Đặc biệt, Luật Tố cáo 2018 quy định rất cụ thể về trình tự, thủ tục bảo vệ khi người tố cáo có văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ. Đây là điểm mới rất quan trọng, quy định trách nhiệm của người giải quyết tố cáo và cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo.

Tap huan trien khai Luat To cao va Luat Phong, chong tham nhung cho can bo phu nu
 

Buổi tập huấn giúp cán bộ phụ trách chính sách - pháp luật cấp cơ sở Hội 24 quận huyện nắm vững luật và các quy định có liên quan của 2 luật trên; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, tham mưu, đấu tranh phòng chống tham nhũng, hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cấp cơ sở. 

Hoài An 

 
TIN MỚI