Sếp Vietcombank nói gì về tin thưởng Tết 8 tháng lương cho nhân viên?

09/01/2017 - 18:40

PNO - Theo lãnh đạo Vietcombank, ngoài tiền thưởng Tết, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ được trả khoản lương tạm giữ trong năm, nhưng không quá 100 triệu đồng.

Chiều 9/1, đại diện Vietcombank chính thức lên tiếng về thông tin thưởng Tết Nguyên đán 2017 cho nhân viên với mức 8 tháng lương của ngân hàng này.

Trao đổi với phóng viên,  ông Phạm Mạnh Thắng, Phó tổng giám đốc Vietcombank cho biết tiền thưởng Tết cho cán bộ nhân viên ngân hàng, theo quy định không quá một tháng lương. Ngoài tiền thưởng Tết, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ được trả khoản lương tạm giữ trong năm.

Cụ thể, hàng tháng các nhân viên được tạm ứng một phần lương. Đến cuối năm, sau khi quyết toán, các chi nhánh sẽ căn cứ vào kết quả kinh doanh và năng suất của từng người để chi trả phần lương còn lại. Tuy nhiên, khoản tiền này tối đa một cán bộ cao nhất cũng không quá 100 triệu đồng, có người vài chục triệu nhưng có vị trí chỉ vài triệu đồng.

"Khoản tiền này thực chất là tiền lương của cán bộ nhân viên trong năm, thường bị nhầm là tiền thưởng Tết, vì được lĩnh vào cuối năm, sau khi đã quyết toán kết quả kinh doanh", ông Thắng cho hay.

Trước đó, theo một nguồn tin mà phóng viên có được, năm nay Vietcombank sẽ thưởng Tết cho nhân viên 8 tháng lương. Với mức lương bình quân là 21.935 đồng, mỗi nhân viên Vietcombank được thưởng Tết khoảng 175 triệu đồng.

Dự tính ngân hàng này sẽ phải chi hơn 2.600 tỷ đồng để thưởng Tết 2017 cho 15.242 nhân viên.

Tuy nhiên, khoản tiền thưởng Tết này được chia ra làm mấy đợt. Cụ thể, trước Tết Dương lịch ngân hàng chi thưởng 2 tháng lương kinh doanh cho mỗi nhân viên để trích vào tiền phúc lợi.

Ngày 9/1, tất cả nhân viên Vietcombank sẽ được nhận tiền thưởng Tết là 1 tháng lương kinh doanh.

Trước Tết Nguyên đán, mỗi nhân viên sẽ nhận tiền thưởng Tết là 2 tháng lương kinh doanh, 1 tháng lương kinh doanh khen thưởng và 1 tháng lương kinh doanh trích vào tiền phúc lợi. Sau Tết Nguyên đán, mỗi nhân viên Vietcombank sẽ nhận được 1 tháng lương kinh doanh.

Ngoài ra, với hai chi nhánh suất sắc, Vietcombank cũng thưởng cho toàn chi nhánh 2 tỷ đồng. Giám đốc chi nhánh được thưởng 200 triệu đồng, phó giám đốc được thưởng 150 triệu đồng, mỗi cán bộ nhân viên được thưởng 3 triệu đồng.

Với những chi nhánh tốt được thưởng 400 triệu đồng, giám đốc chi nhánh sẽ được thưởng 100 triệu đồng, phó giám đốc được thưởng 70 triệu đồng; cán bộ nhân viên được thưởng 3 triệu đồng. Những chi nhánh yếu được thưởng 70% mức thưởng của chi nhánh tốt.

Năm 2016 cũng xuất hiện thông tin mỗi nhân viên của Vietcombank được thưởng Tết 5 tháng lương, tương đương với khoảng 90 triệu đồng.

2016 cũng là năm Vietcombank ghi nhận mức lãi trước thuế cao nhất từ trước tới nay, với kết quả đạt 8.212 tỷ đồng.

Đây cũng là ngân hàng tiên phong thu hồi các khoản nợ từ VAMC, chính thức đưa nợ xấu về cùng một sổ sách.

Năm 2017, ngân hàng đặt mục tiêu tăng lợi nhuận khoảng 12% (9.200 tỷ đồng), nợ xấu khống chế dưới 1,5%. Huy động vốn tăng khoảng 15%, tín dụng tăng khoảng 18%, tổng tài sản tăng khoảng 11%.

An Nhiên

 
Array ( [news_id] => 74782 [news_title] => Sếp Vietcombank nói gì về tin thưởng Tết 8 tháng lương cho nhân viên? [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => Theo lãnh đạo Vietcombank, ngoài tiền thưởng Tết, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ được trả khoản lương tạm giữ trong năm, nhưng không quá 100 triệu đồng. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Theo lãnh đạo Vietcombank, ngoài tiền thưởng Tết, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ được trả khoản lương tạm giữ trong năm, nhưng không quá 100 triệu đồng. [news_content] =>

Chiều 9/1, đại diện Vietcombank chính thức lên tiếng về thông tin thưởng Tết Nguyên đán 2017 cho nhân viên với mức 8 tháng lương của ngân hàng này.

Trao đổi với phóng viên,  ông Phạm Mạnh Thắng, Phó tổng giám đốc Vietcombank cho biết tiền thưởng Tết cho cán bộ nhân viên ngân hàng, theo quy định không quá một tháng lương. Ngoài tiền thưởng Tết, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ được trả khoản lương tạm giữ trong năm.

Cụ thể, hàng tháng các nhân viên được tạm ứng một phần lương. Đến cuối năm, sau khi quyết toán, các chi nhánh sẽ căn cứ vào kết quả kinh doanh và năng suất của từng người để chi trả phần lương còn lại. Tuy nhiên, khoản tiền này tối đa một cán bộ cao nhất cũng không quá 100 triệu đồng, có người vài chục triệu nhưng có vị trí chỉ vài triệu đồng.

"Khoản tiền này thực chất là tiền lương của cán bộ nhân viên trong năm, thường bị nhầm là tiền thưởng Tết, vì được lĩnh vào cuối năm, sau khi đã quyết toán kết quả kinh doanh", ông Thắng cho hay.

Trước đó, theo một nguồn tin mà phóng viên có được, năm nay Vietcombank sẽ thưởng Tết cho nhân viên 8 tháng lương. Với mức lương bình quân là 21.935 đồng, mỗi nhân viên Vietcombank được thưởng Tết khoảng 175 triệu đồng.

Dự tính ngân hàng này sẽ phải chi hơn 2.600 tỷ đồng để thưởng Tết 2017 cho 15.242 nhân viên.

Tuy nhiên, khoản tiền thưởng Tết này được chia ra làm mấy đợt. Cụ thể, trước Tết Dương lịch ngân hàng chi thưởng 2 tháng lương kinh doanh cho mỗi nhân viên để trích vào tiền phúc lợi.

Ngày 9/1, tất cả nhân viên Vietcombank sẽ được nhận tiền thưởng Tết là 1 tháng lương kinh doanh.

Trước Tết Nguyên đán, mỗi nhân viên sẽ nhận tiền thưởng Tết là 2 tháng lương kinh doanh, 1 tháng lương kinh doanh khen thưởng và 1 tháng lương kinh doanh trích vào tiền phúc lợi. Sau Tết Nguyên đán, mỗi nhân viên Vietcombank sẽ nhận được 1 tháng lương kinh doanh.

Ngoài ra, với hai chi nhánh suất sắc, Vietcombank cũng thưởng cho toàn chi nhánh 2 tỷ đồng. Giám đốc chi nhánh được thưởng 200 triệu đồng, phó giám đốc được thưởng 150 triệu đồng, mỗi cán bộ nhân viên được thưởng 3 triệu đồng.

Với những chi nhánh tốt được thưởng 400 triệu đồng, giám đốc chi nhánh sẽ được thưởng 100 triệu đồng, phó giám đốc được thưởng 70 triệu đồng; cán bộ nhân viên được thưởng 3 triệu đồng. Những chi nhánh yếu được thưởng 70% mức thưởng của chi nhánh tốt.

Năm 2016 cũng xuất hiện thông tin mỗi nhân viên của Vietcombank được thưởng Tết 5 tháng lương, tương đương với khoảng 90 triệu đồng.

2016 cũng là năm Vietcombank ghi nhận mức lãi trước thuế cao nhất từ trước tới nay, với kết quả đạt 8.212 tỷ đồng.

Đây cũng là ngân hàng tiên phong thu hồi các khoản nợ từ VAMC, chính thức đưa nợ xấu về cùng một sổ sách.

Năm 2017, ngân hàng đặt mục tiêu tăng lợi nhuận khoảng 12% (9.200 tỷ đồng), nợ xấu khống chế dưới 1,5%. Huy động vốn tăng khoảng 15%, tín dụng tăng khoảng 18%, tổng tài sản tăng khoảng 11%.

An Nhiên

[news_source] => [news_tag] => thưởng Tết 8 tháng lương,Vietcombank thưởng Tết,Vietcombank [news_status] => 6 [news_createdate] => 2017-01-09 18:40:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2017-01-09 18:40:00 [news_relate_news] => 62189,62201 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => thi-truong [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/thi-truong/sep-vietcombank-noi-gi-ve-tin-thuong-tet-8-thang-luong-cho-nhan-vien-91343/ [news_urlid] => 91343 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 962 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/sep-vietcombank-noi-gi-ve-tin-thuong-tet-8-thang-luong-cho-nhan-vien-a74782.html [tag] => thưởng Tết 8 tháng lươngVietcombank thưởng TếtVietcombank [daynews2] => 2017-01-09 18:40 [daynews] => 09/01/2017 - 18:40 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI