Sắp có quy định mới về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ

24/11/2021 - 09:08

PNO - Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư về tổ chức giao dịch trái phiếu (TP) doanh nghiệp (DN) phát hành riêng lẻ trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) theo quy định tại điều 16, Nghị định 153/2020/NĐ-CP về chào bán, giao dịch TP DN riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TP DN ra thị trường quốc tế.

Theo dự thảo, tiêu chuẩn giao dịch TP DN riêng lẻ tại Sở GDCK là TP không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. DN phát hành TP có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm giao dịch trên hệ thống từ 30 tỷ đồng trở lên theo báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán.

DN có hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm giao dịch trên hệ thống phải có lãi và không có lỗ lũy kế căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán. Trường hợp DN phát hành là công ty mẹ, vốn điều lệ và kết quả kinh doanh được xác định trên báo cáo tài chính hợp nhất. Trường hợp DN phát hành là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng, vốn điều lệ và kết quả kinh doanh được xác định trên báo cáo tài chính tổng hợp.

TP của công ty không phải công ty đại chúng phải có tài sản đảm bảo hoặc bảo đảm thanh toán toàn bộ gốc, lãi khi đến hạn. TP được đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, TP DN riêng lẻ chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định pháp luật. TP DN phát hành riêng lẻ giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán không bao gồm các trường hợp chuyển quyền sở hữu tại các tổ chức đăng ký, lưu ký TP DN riêng lẻ.

Sở GDCK Việt Nam chịu trách nhiệm ban hành quy chế thành viên, quy chế tiếp nhận, giám sát việc thực hiện công bố thông tin, báo cáo và giám sát giao dịch, quy chế giao dịch TP DN phát hành riêng lẻ sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Phước Quyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI