Rà soát các quy định dẫn tới bệnh thành tích trong giáo dục để bãi bỏ

30/11/2022 - 08:13

PNO - UBND TPHCM yêu cầu Sở GD-ĐT rà soát các tiêu chuẩn, quy định đánh giá có tính hình thức, không phù hợp với thực tiễn, dẫn tới bệnh thành tích trong giáo dục để đề nghị sửa đổi, bãi bỏ.

Yêu cầu được UBND TPHCM nêu ra trong Kế hoạch triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn TPHCM (theo Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ) mới được ban hành. 

UBND TPHCM yêu cầu Sở GD-ĐT TP thực hiện công tác giáo dục văn hóa học đường bám sát định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Chú trọng xây dựng quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục; chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, cán bộ quản lý; điều lệ cấp học, quy chế đánh giá hạnh kiểm, kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

UBND TPHCM yêu cầu Sở GD-ĐT rà soát các quy định, tiêu chuẩn đánh giá mang tính hinh thức khi xây dựng văn hóa học đường
UBND TPHCM yêu cầu Sở GD-ĐT rà soát các quy định, tiêu chuẩn đánh giá mang tính hinh thức khi xây dựng văn hóa học đường

Yêu cầu Sở GD-ĐT TP rà soát các quy định, tiêu chuẩn, đánh giá có tính hình thức, cứng nhắc, không phát huy được tính sáng tạo, chủ động ở các cơ sở giáo dục, không phù hợp với thực tiễn, dẫn tới bệnh thành tích trong giáo dục để đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ.

Song song chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức; khuyến khích tinh thần tự đọc, tự học; Kết hợp giữa dạy chữ, dạy người, trang bị kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho người học; giáo dục phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực, hài hoà đức, trí, thể, mỹ; tôn trọng ý kiến học sinh; phát triển cho học sinh phẩm chất yêu đất nước, yêu con người, chăm học, chăm làm, trung thực, trách nhiệm.

Triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả, thực chất 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. Giáo dục, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương đất nước; hình thành năng lực cảm thụ, bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử, xây dựng, phát triển giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đảm bảo công tác xây dựng văn hóa học đường là hoạt động thường xuyên, liên tục.

UBND TPHCM yêu cầu Sở GD-ĐT chỉ đạo đổi mới dạy và học môn Đạo đức, giáo dục Kinh tế và Pháp luật, sinh hoạt Đoàn, Đội. Xây dựng văn hóa học đường gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; khơi dậy tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; giáo dục cho học sinh, học viên. Quan tâm, bồi dưỡng lòng yêu nước cho thế hệ trẻ qua hoạt động trải nghiệm, các câu lạc bộ, hoạt động thể dục, thể thao.

Xây dựng đội ngũ theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục. Phát huy vai trò nêu gương của người thầy, bảo đảm mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về tự học, đổi mới sáng tạo; đạo đức, lối sống, ý chí phấn đấu, khát vọng cống hiến.
Đổi mới quản trị nhà trường, xây dựng môi trường học tập dân chủ, bảo đảm mỗi ngày tới trường là một ngày vui; chỉ đạo đổi mới tổ chức, hoạt động của thư viện gắn với chuyển đổi số, đẩy mạnh văn hóa đọc trong các nhà trường...

UBND TP sẽ chỉ đạo kiểm tra, thanh tra văn hóa học đường, an toàn trường học. 

Quốc Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI