Quảng Ngãi: Phát hiện nhiều trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất

19/01/2021 - 20:07

PNO - Qua công tác thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện 397 trường hợp ở thị xã Đức Phổ tự ý chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo kết luận thanh tra, trong số 397 trường hợp vi phạm, có 381 trường hợp sử dụng để làm nhà ở (xã Phổ Nhơn 77, phường Phổ Ninh 27, phường Phổ Quang 26, phường Phổ Thạnh 220 trường hợp). 16 trường hợp sử dụng vào mục đích khác (phường Phổ Minh 6, xã Phổ Thuận 3, phường Phổ Văn 4, phường Phổ Thạnh 3 trường hợp).

Phát hiện nhiều trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ở Thị xã Đức Phổ
Có đến 397 trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ở thị xã Đức Phổ

Hằng năm địa phương không thông báo cho người dân biết để đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất dẫn đến tình trạng vi phạm khi tự ý xây dựng nhà, xây dựng công trình khác mà không thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất. 

Ngược lại, một số người biết thông tin lại đăng ký chuyển nhiều, như trường hợp ông Lê Công T. (xã Phổ Ninh) chuyển 7 thửa với tổng diện tích 1.026m2 vào năm 2019.

Một số hồ sơ chưa xác định được vị trí xin chuyển mục đích sử dụng đất, chủ yếu là đủ điều kiện về diện tích để tách thửa, trên một thửa đất có nhiều vị trí xin chuyển (như trường hợp ông Nguyễn Văn K. xã Phổ Minh xin chuyển 6m, bà Nguyễn Thị N. phường Nguyễn Nghiêm xin chuyển 10m) dẫn đến khó xác định vị trí trên thực địa. 

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng thanh tra phát hiện có thửa đất đã làm nhà nhưng chưa được chuyển mục đích, nhiều thửa đất đã chuyển mục đích nhưng chưa xây dựng nhà. Các trường hợp này hầu hết tập trung ở những xã ven biển như Phổ Thạnh, Phổ Châu... Kiểm tra hồ sơ lưu tại cấp xã, cho thấy quyết định cho phép chuyển mục đích của UBND thị xã chuyển cho cấp xã không kịp thời, có xã nhận được, có xã không nhận được dẫn đến việc tổng hợp báo cáo hồ sơ không đầy đủ, không biết trường hợp nào được chuyển, trường hợp nào không được chuyển và không thực hiện việc cập nhật hồ sơ địa chính. 

Cá biệt, có trường hợp chuyển mục đích sử dụng xong nhưng khi xây dựng đã lấn chiếm sang đất do UBND xã quản lý (nhưng không xử lý) như trường hợp hộ ông Nguyễn L. và vợ là bà Lê Thị H. ở xã Phổ An, nay đã chuyển nhượng cho người khác. 

Trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch UBND các xã, phường, công chức địa chính xã phường, trong việc tham mưu để xảy ra sai sót
Để xỷ ra sai sót, trách nhiệm thuộc về chủ tịch UBND các xã, phường, công chức địa chính xã phường, chủ tịch UBND thị xã

Theo báo cáo thanh tra, từ năm 2017 đến nay UBND thị xã Đức Phổ không tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn. Ở cấp xã, chỉ có xã Phổ Châu thành lập Đoàn giám sát về công tác quản lý, xây dựng nhà và công trình trái phép trên địa bàn xã từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2017. 

Để xảy ra sai sót, trách nhiệm trước hết thuộc về chủ tịch UBND các xã, phường, công chức địa chính xã phường; các cơ quan chuyên môn: phòng Tài nguyên và môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh thị xã Đức Phổ.

Một phần trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND thị xã trong lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng đất ở địa phương, cũng như việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất.

Kết luận thanh tra đã kiến nghị các biện pháp xử lý đối với UBND thị xã Đức Phổ, chủ tịch UBND các xã, phường thuộc thị xã Đức Phổ; các cơ quan chuyên môn là Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Đức Phổ theo thời điểm xảy ra sai phạm.

Lê Phúc 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI