Nút đã bấm, TPHCM đã sẵn sàng cất cánh!

16/11/2020 - 10:44

PNO - Một chính quyền đô thị sẽ giúp các quyết sách từ thành phố đi thẳng vào thực tiễn, xử lý nhanh chóng các vấn đề dân sinh, kinh tế, văn hóa...

Chính quyền đô thị ứng dụng công nghệ cao đã cho thấy hiệu quả về quản lý, giúp TPHCM tăng tốc tiến vào tương lai
Chính quyền đô thị ứng dụng công nghệ cao đã cho thấy hiệu quả về quản lý, giúp TPHCM tăng tốc tiến vào tương lai

Trải qua nhiều lần tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo, Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM đã được Quốc hội thông qua cho thấy sự nhất trí cao của Nhân dân cả nước đối với một mô hình chính quyền, ý chí tháo gỡ mọi vướng mắc để TPHCM có thể vận hành linh hoạt, phát triển mạnh mẽ hơn và đóng góp nhiều hơn vào bước tiến chung của dân tộc.

Đã không còn gì để bàn cãi nữa. Một thành phố, nhất là thành phố thuộc nhóm năng động bậc nhất, TPHCM cần một cơ chế đủ phục vụ cho những yêu cầu chuyên biệt. Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi theo từng giờ và cuộc cạnh tranh toàn cầu đang tạo ra những thay đổi sâu rộng lên tất cả các quốc gia, có rất nhiều thứ phải được quyết định cực nhanh, triển khai lập tức để bắt đúng điểm rơi hoặc đón đầu xu thế, tránh rủi ro...

Một chính quyền đô thị lược bỏ Hội đồng nhân dân ở cấp quận, phường sẽ giúp các chủ trương quyết sách từ thành phố đi thẳng vào thực tiễn thông qua hệ thống chính quyền - nơi có đủ nhân lực và năng lực thực thi mà không phải chờ đợi thêm ở hai cấp quản lý. Từ đây, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp sẽ nâng cao hơn, cho phép thành phố xử lý ngay được những vấn đề phát sinh từ thực tế.

Như nhận định của Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thì với tất cả những đặc trưng về cơ cấu dân số, kinh tế, văn hóa của thành phố này, nội lực phát triển là rất lớn và chỉ có cơ chế chính quyền đô thị mới có thể giải quyết được. Chính quyền đô thị khai thác tối đa sức mạnh của công nghệ thông qua mô hình đô thị thông minh cũng giúp thành phố lược bỏ mọi khoảng trễ trong công tác quản lý, điều hành; tập trung được các nguồn lực vào đúng nơi, đúng lúc cần kíp.

Không cần phải là những chuyên gia về quản lý đô thị hay am hiểu sâu về hành chính công, nhiều năm qua, người dân TPHCM vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cách thức chính quyền thành phố vận hành. Những thủ tục hành chính được bỏ bớt, số hóa giúp người dân thuận tiện, thoải mái và nhanh chóng hơn khi làm việc với chính quyền. Những dự án rề rà, những hành vi vi phạm được xử lý nhanh chóng, dứt điểm khi lãnh đạo đến tận nơi, chỉ đạo trực tiếp và quy trách nhiệm cụ thể.

Nếu không phải là một chính quyền đô thị, có thể đến hôm nay người dân thành phố vẫn chưa rõ ràng về diện mạo của thành phố Thủ Đức, vẫn còn chờ đợi tuyến metro hay vẫn phải mang những nỗi niềm không biết phản ánh đến đâu và bao giờ mới được giải quyết về đủ thứ vấn đề cuộc sống như nắp cống bể, nước đọng, rác thải... Nếu không phải là một chính quyền đô thị, những tháo gỡ cho doanh nghiệp có thể sẽ phải chờ nhiều cuộc họp, nhiều ý kiến mà có thể đến khi tháo được thì thời điểm đã trôi qua.

Sáng 16/11/2020, với 87,14% đại biểu ủng hộ, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM - mô hình tinh gọn để thúc đẩy TPHCM tiến bước mạnh mẽ, bền vững vào tương lai. Nút đã bấm và TPHCM đã sẵn sàng cất cánh.

Phạm Thành Nhân

 
Array ( [news_id] => 1422033 [news_title] => Nút đã bấm, TPHCM đã sẵn sàng cất cánh! [news_title_seo] => Nút đã bấm, TPHCM đã sẵn sàng cất cánh! [news_supertitle] => [news_picture] => mot-duong-bang-rong-cho-thanh-pho_1605496169.jpeg [news_subcontent] => Một chính quyền đô thị sẽ giúp các quyết sách từ thành phố đi thẳng vào thực tiễn, xử lý nhanh chóng các vấn đề dân sinh, kinh tế, văn hóa... [news_subcontent_seo] => Một chính quyền đô thị sẽ giúp các quyết sách từ thành phố đi thẳng vào thực tiễn, xử lý nhanh chóng các vấn đề dân sinh, kinh tế, văn hóa... [news_headline] => Một chính quyền đô thị sẽ giúp các quyết sách từ thành phố đi thẳng vào thực tiễn, xử lý nhanh chóng các vấn đề dân sinh, kinh tế, văn hóa... [news_content] =>
Chính quyền đô thị ứng dụng công nghệ cao đã cho thấy hiệu quả về quản lý, giúp TPHCM tăng tốc tiến vào tương lai
Chính quyền đô thị ứng dụng công nghệ cao đã cho thấy hiệu quả về quản lý, giúp TPHCM tăng tốc tiến vào tương lai

Trải qua nhiều lần tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo, Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM đã được Quốc hội thông qua cho thấy sự nhất trí cao của Nhân dân cả nước đối với một mô hình chính quyền, ý chí tháo gỡ mọi vướng mắc để TPHCM có thể vận hành linh hoạt, phát triển mạnh mẽ hơn và đóng góp nhiều hơn vào bước tiến chung của dân tộc.

Đã không còn gì để bàn cãi nữa. Một thành phố, nhất là thành phố thuộc nhóm năng động bậc nhất, TPHCM cần một cơ chế đủ phục vụ cho những yêu cầu chuyên biệt. Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi theo từng giờ và cuộc cạnh tranh toàn cầu đang tạo ra những thay đổi sâu rộng lên tất cả các quốc gia, có rất nhiều thứ phải được quyết định cực nhanh, triển khai lập tức để bắt đúng điểm rơi hoặc đón đầu xu thế, tránh rủi ro...

Một chính quyền đô thị lược bỏ Hội đồng nhân dân ở cấp quận, phường sẽ giúp các chủ trương quyết sách từ thành phố đi thẳng vào thực tiễn thông qua hệ thống chính quyền - nơi có đủ nhân lực và năng lực thực thi mà không phải chờ đợi thêm ở hai cấp quản lý. Từ đây, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp sẽ nâng cao hơn, cho phép thành phố xử lý ngay được những vấn đề phát sinh từ thực tế.

Như nhận định của Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thì với tất cả những đặc trưng về cơ cấu dân số, kinh tế, văn hóa của thành phố này, nội lực phát triển là rất lớn và chỉ có cơ chế chính quyền đô thị mới có thể giải quyết được. Chính quyền đô thị khai thác tối đa sức mạnh của công nghệ thông qua mô hình đô thị thông minh cũng giúp thành phố lược bỏ mọi khoảng trễ trong công tác quản lý, điều hành; tập trung được các nguồn lực vào đúng nơi, đúng lúc cần kíp.

Không cần phải là những chuyên gia về quản lý đô thị hay am hiểu sâu về hành chính công, nhiều năm qua, người dân TPHCM vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cách thức chính quyền thành phố vận hành. Những thủ tục hành chính được bỏ bớt, số hóa giúp người dân thuận tiện, thoải mái và nhanh chóng hơn khi làm việc với chính quyền. Những dự án rề rà, những hành vi vi phạm được xử lý nhanh chóng, dứt điểm khi lãnh đạo đến tận nơi, chỉ đạo trực tiếp và quy trách nhiệm cụ thể.

Nếu không phải là một chính quyền đô thị, có thể đến hôm nay người dân thành phố vẫn chưa rõ ràng về diện mạo của thành phố Thủ Đức, vẫn còn chờ đợi tuyến metro hay vẫn phải mang những nỗi niềm không biết phản ánh đến đâu và bao giờ mới được giải quyết về đủ thứ vấn đề cuộc sống như nắp cống bể, nước đọng, rác thải... Nếu không phải là một chính quyền đô thị, những tháo gỡ cho doanh nghiệp có thể sẽ phải chờ nhiều cuộc họp, nhiều ý kiến mà có thể đến khi tháo được thì thời điểm đã trôi qua.

Sáng 16/11/2020, với 87,14% đại biểu ủng hộ, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM - mô hình tinh gọn để thúc đẩy TPHCM tiến bước mạnh mẽ, bền vững vào tương lai. Nút đã bấm và TPHCM đã sẵn sàng cất cánh.

Phạm Thành Nhân

[news_source] => [news_tag] => Chính quyền đô thị,Đô thị thông minh,tổ chức chính quyền,bỏ Hội đồng nhân dân [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-11-16 10:05:16 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-11-16 10:44:31 [news_relate_news] => 1422025,1421831,1421779, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => goc-nhin [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1948 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/nut-da-bam-tphcm-da-san-sang-cat-canh-a1422033.html [tag] => Chính quyền đô thịĐô thị thông minhtổ chức chính quyềnbỏ Hội đồng nhân dân [daynews2] => 2020-11-16 10:44 [daynews] => 16/11/2020 - 10:44 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI