Nhiều quyết sách cho giai đoạn phát triển mới của TPHCM

09/12/2021 - 18:35

PNO - Kỳ họp thứ tư HĐND TPHCM khóa X đã thông qua 25 nghị quyết định hướng kinh tế - xã hội TPHCM thời gian tới.

 

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc kỳ họp Kỳ họp thứ tư HĐND TPHCM khóa X
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tư HĐND TPHCM khóa X vào chiều nay, 9/12

Nhằm thực hiện tốt chỉ đạo theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”, Thường trực HĐND TPHCM đề nghị, đối với các nghị quyết của HĐND TPHCM đã được thông qua, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, từng tập thể, cá nhân triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đạt hiệu quả cao.

HĐND TPHCM đồng thời đề nghị UBND TPHCM tập trung triển khai tích cực các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và TP trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ trọng tâm là: thực hiện có hiệu quả các kịch bản về tăng trưởng để có giải pháp thiết thực, hiệu quả bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong đó có chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 6% đến 6,5%;

Đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm nhằm tạo môi trường, điều kiện thu hút các đối tác chiến lược, tiềm năng vào TPHCM; quan tâm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU về tập trung đầu tư hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030, tăng cường giám sát các vụ việc tồn tại, kéo dài để kịp thời đề xuất, kiến nghị Thành ủy TPHCM lãnh đạo xử lý dứt điểm nhằm phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm như kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân TP.

Cùng với đó, tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội để đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 25 Nghị quyết quan trọng định hướng kinh tế - xã hội TPHCM thời gian tới.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 25 Nghị quyết quan trọng định hướng kinh tế - xã hội TPHCM thời gian tới

Đồng thời, trong các giải pháp hỗ trợ nhân dân và doanh nghiệp, cần đặt trọng tâm công tác cải cách hành chính, cụ thể hóa các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là đối với các dự án đầu tư mới, dự án tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng, hoàn thành đề án đô thị thông minh để sớm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành quản lý nhà nước; đầu tư hoàn thiện Trung tâm điều hành thông minh của TP.

“Đặc biệt, tiếp tục rà soát để kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống của nhân dân, nhất là những người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch COVID-19; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự - an toàn xã hội.

Chủ động có phương án mở cửa trường học cho các bậc học phù hợp với lộ trình tiêm vắc xin theo quy định, trước mắt cần thí điểm dạy học tập trung trong điều kiện “bình thường mới” đối với lớp 9, lớp 12 theo kế hoạch đề ra.

Tăng cường củng cố hệ thống an sinh, bảo trợ xã hội, chăm lo các đối tượng đặc biệt, nhất là các cháu mồ côi cha mẹ, người già neo đơn, không nơi nương tựa, người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Chuẩn bị các phương án kiểm soát an toàn trước, trong và sau tết dương lịch, tết cổ truyền dân tộc”, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TPHCM cũng đề nghị TP tạo điều kiện thuận lợi để HĐND TPHCM giám sát theo quy định pháp luật; phát huy vai trò giám sát của các tổ đại biểu HĐND về việc giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân tại địa bàn ứng cử, nhất là việc quan tâm đến các cơ chế chính sách phù hợp phát triển TPHCM và TP. Thủ Đức…

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, ngay sau kỳ họp, các đại biểu sẽ tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử theo quy định. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND TP có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác giám sát và tuyên truyền đến toàn thể đồng bào và cử tri TP thực hiện tốt các nghị quyết đã đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM đã xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND và UBND TPHCM, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND TP, tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 25 nghị quyết - đều là những nghị quyết hết sức quan trọng, định hướng cho sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân TP trong năm 2022 và nhiều năm tới.

Điển hình như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025; Phân bổ dự toán chi hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP; Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn TPHCM; Chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp tại TPHCM; Chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM trong học kỳ II năm học 2021-2022; Quy chế quản lý kiến trúc đô thị TPHCM…

Tam Bình - Tuyết Dân

 
TIN MỚI