Nhiều dự án trọng điểm được bố trí vốn năm 2022

09/12/2021 - 16:19

PNO - Chiều 9/12, tại phiên bế mạc kỳ họp lần thứ tư, HĐND TPHCM khóa X đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Theo đó, kỳ họp đã nhất trí với phương án dự kiến bố trí nguồn vốn Trung ương bố trí cho TPHCM năm 2022 là 2.479 tỉ đồng.

Nhiều dự án được bố trí vốn để triển khai thực hiện với hy vọng góp phần hồi phục kinh tế TPHCM năm 2022
Nhiều dự án được bố trí vốn để triển khai thực hiện với hy vọng góp phần hồi phục kinh tế TPHCM năm 2022

Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước có 4 dự án:

- Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn) là 1.000 tỉ đồng.

- Dự án xây dựng nút giao thông An Phú là 365 tỉ đồng.

- Dự án xây dựng mới Bệnh viện Nhi đồng TPHCM là 283 tỉ đồng.

- Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh là 120 tỉ đồng.

Đối với vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương có 5 dự án:

- Dự án cải thiện môi trường nước TP, lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn 2 với số vốn là 190 tỉ đồng.

- Dự án vệ sinh môi trường TPHCM - giai đoạn 2 (WB) với số vốn là 400 tỉ đồng.

- Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án phát triển giao thông xanh TPHCM (SECO) với số vốn là 50 tỉ đồng.

- Dự án cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở tại TPHCM (dự án SPR) với số vốn là 11 tỉ đồng.

- Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TPHCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên là 60 tỉ đồng.

HĐND TPHCM cũng thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách nhà nước của TPHCM là 42.500 tỉ đồng. Trong đó, vốn đầu tư công cân đối từ nguồn bội chi ngân sách TP trong năm 2022 là hơn 9.900 tỉ đồng, vốn đầu tư công cân đối từ ngân sách TP là hơn 32.500 tỉ đồng

Về phân bổ chi tiết tổng số vốn, HĐND TPHCM thông qua mức vốn là 29.464 tỉ đồng. Trong đó, đối với vốn đầu tư công cân đối từ bội chi ngân sách TP sẽ bố trí cho các dự án sử dụng vốn ODA vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ với tổng số vốn bố trí là 5.450 tỉ đồng. Còn vốn đầu tư công cân đối từ ngân sách TP với tổng số vốn là 24.013 tỉ đồng.

TPHCM cũng dự phòng kế hoạch đầu tư công năm 2022 là 13.043 tỉ đồng sử dụng để tiếp tục bố trí bổ sung vốn cho các chương trình, dự án, đối tượng đầu tư công được HĐND TPHCM thông qua trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố trong các đợt điều chỉnh, bổ sung.

HĐND TPHCM giao UBND TPHCM chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của từng số liệu, số vốn bố trí của từng dự án; đảm bảo đúng quy định pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan; đúng các nguyên tắc bố trí vốn nêu tại tờ trình. Đồng thời, có giải pháp hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án và giải ngân vốn được giao đảm bảo đạt trên 95% theo quy định.

UBND TPHCM đồng được giao kiên trì theo dõi, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan trung ương quan tâm xem xét bố trí đủ vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương.

Trước khi tiến hành bố trí vốn cho từng dự án cụ thể, UBND TPHCM chỉ đạo các sở ngành liên quan rà soát kỹ pháp lý của dự án đảm bảo đủ điều kiện mới được bố trí vốn theo kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Qua đó không bố trí vượt tổng mức đầu tư của dự án, không bố trí vượt kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND TPHCM thông qua, đảm bảo cân đối đủ vốn theo kế hoạch được giao theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan.

Đối với các dự án xây dựng trường học, y tế, giao thông phục vụ dân sinh, các dự án phục vụ công tác phòng chống dịch cần được quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ.

Đối với các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và các dự án đã có khối lượng và dự án có khả năng hoàn thành trong năm cần xem xét ưu tiên bố trí đảm bảo đủ vốn để thực hiện dự án, không để nợ đọng xây dựng cơ bản, người dân đồng ý giao đất nhưng không có nguồn vốn chi trả cho người dân trong vùng dự án.

Tuyết Dân - Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI