Nhiều dự án chung cư cũ ở TPHCM đang cần Bộ Xây dựng tháo gỡ khó khăn

14/01/2022 - 13:34

PNO - Trong quá trình thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư UBND TPHCM gặp một số khó khăn, vướng mắc về bồi thường, thủ tục giao đất, chấp thuận chủ trương đầu tư cần hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về các khó khăn, vướng mắc trong công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn TPHCM. Trong đó, liên quan đến bồi thường các căn hộ thuộc sở hữu nhà nước nếu áp dụng pháp luật về đất đai theo Nghị định 47/2014/NĐ-CP trường hợp đặc biệt không có nhà tái định cư để bổ trí được hỗ trợ bằng tiền để lo chỗ ở mới; mức hỗ trợ bằng 60% giá trị đất và 60% giá trị nhà ở đang thuê.

Trước đây, nhiều dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đã chọn được chủ đầu tư và được cơ quan Nhà nước chấp nhận phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo phương án trên. Tuy nhiên, phương án bồi thường trên không có phương án quy định bồi thường cho Nhà nước đối với các căn hộ thuộc sở hữu nhà nước.

C
Hàng loạt khó khăn trong công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ khiến kế hoạch di dời chung cũ của TPHCM chậm

Còn áp dụng theo Nghị định 69/2021/NĐ-CP thì đối với các dự án mới, Nghị định 69 không có quy định bồi thường bằng tiền hoặc nhà cho Nhà nước đối với các căn hộ thuộc sở hữu Nhà nước mà chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng và bàn giao lại căn hộ mới cho Nhà nước để bố trí cho người thuê tiếp tục. Tuy nhiên, tại khoản 4 điều 27 Nghị định 69 quy định chuyển tiếp “Trường hợp chủ đầu tư đã thực hiện bồi thường theo phương án đã được duyệt trước ngày nghị định này có hiệu lực thì không phải thực hiện bồi thường lại theo nghị định này, trừ trường hợp có diện tích nhà, đất chưa đưa vào phương án bồi thường…” 

Do đó, UBND TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến thống nhất về việc áp dụng điều khoản chuyển tiếp của Nghị định 69 để tiếp tục thực hiện các phương án bồi thường, tái định cư tại các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ như sau: chấp thuận chi hỗ trợ bằng tiền cho người đang thuê các căn hộ thuộc sở hữu Nhà nước mà không có nhu cầu tái định cư để tự lo chỗ ở mới bằng 60% giá trị đất và 60% giá trị nhà ở đang thuê. Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục nộp vào ngân sách Nhà nước phần còn lại. 

Sau khi thực hiện hoàn tất 2 công tác nêu trên thì công nhận chủ đầu tư đã hoàn thành bồi thường đối với nhà, căn hộ thuộc sở hữu Nhà nước; đối với trường hợp dự án mới triển khai thì thực hiện đúng Nghị định 69, cụ thể là không chi trả hỗ trợ bằng tiền mặt đối với trường hợp người đang thuê chọn hình thức tự lo nơi ở mới.

Về trình tự, thủ tục thực hiện quyết định giao đất, chấp thuận chủ trương đầu tư, hiện đang bị chồng chéo giữa khoản 4 điều 29 Luật Đầu tư 2020, điểm b khoản 1 điều 119 Luật Đất đai, Nghị định 69/2021/NĐ-CP và khoản 2 điều 31 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Do đó, để có cơ sở thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư đúng quy định của pháp luật đầu tư, UBND TPHCM đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến về việc quyết định phê duyệt phương án bồi thường (có nội dung xác định rõ tên doanh nghiệp được lựa chọn) do UBND TP ban hành theo quy định tại Nghị định 69/2021/NĐ-CP có được xem là tài liệu pháp lý để đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư hay không?

Ngoài ra, TPHCM có một số chung cư cần xây dựng lại có khuôn viên diện tích đất nhỏ (dưới 1.000 m2), mặc dù đã điều chỉnh tăng chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc nhưng vẫn không đảm bảo tính khả thi để đầu tư xây dựng lại nhà chung cư để bố trí tái định cư. Tuy nhiên, Nghị định 69/2021/NĐ-CP không có quy định cụ thể xử lý nhà, đất đối với trường hợp này. UBND TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến theo hướng tổ chức di dời, bố trí tái định cư cho người dân tại các điểm khác bằng nguồn vốn đầu tư công và vị trí khu đất của chung cư cũ sẽ được chuyển đổi chức năng quy hoạch và chức năng sử dụng đất phù hợp để tổ chức đấu giá theo quy định.

Bích Trần
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI