Ngành tuyên giáo TPHCM phải làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống, hun đúc lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng

01/08/2022 - 18:19

PNO - Chiều 1/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2022).

Buổi họp mặt nhằm khẳng định và phát huy truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, truyền thống và danh hiệu Anh hùng của ngành Tuyên giáo Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, TPHCM, đồng thời, tôn vinh những đóng góp to lớn của ngành đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ngành Tuyên giáo thành phố đối với Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ tuyên giáo có dịp ôn lại, học tập, phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, phấn đấu thi đua nâng cao chất lượng hoạt động chung của ngành Tuyên giáo Đảng bộ thành phố, đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng - văn hóa trong tình hình mới, góp phần bồi đắp truyền thống của ngành.

Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Hồng Sơn phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: BTG
Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Hồng Sơn phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: BTG

Phát biểu ôn lại truyền thống ngành, ông Lê Hồng Sơn - Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM - cho biết, đội ngũ cán bộ tuyên giáo của Đảng mang trong mình niềm tự hào to lớn về một ngành xây dựng đảng có quá trình lịch sử hình thành sớm nhất, đã đi trước một bước gắn liền với quá trình truyền bá, giác ngộ lý tưởng cách mạng vào phong trào yêu nước Việt Nam.

Qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, ngành Tuyên giáo đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, góp phần hoàn thiện đường lối đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, giữa Nhân dân với Đảng.

Thuận lợi có nhiều, song thách thức cũng không ít và ngày càng phức tạp, nhiều diễn biến khó lường. Theo ông Sơn, trước những thách thức, ngành Tuyên giáo thành phố phải làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống, hun đúc lòng yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

“Phải tiếp tục tham mưu các giải pháp tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy trí tuệ, sự đóng góp của các giới các ngành, của toàn thể đồng bào cho sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố và tăng cường hội nhập quốc tế, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp chung của cả nước”, ông nói.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã có quyết định trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng” cho 78 cán bộ tuyên giáo TPHCM nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2022). Ảnh: BTG
Ban Tuyên giáo Trung ương đã có quyết định trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng” cho 78 cán bộ tuyên giáo TPHCM nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2022). Ảnh: BTG

 

Đội ngũ cán bộ tuyên giáo TPCHM không ngừng trau dồi lý tưởng, son sắt niềm tin; rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao năng lực công tác và chất lượng tham mưu; chủ động, sáng tạo, đổi mới phương pháp, tăng tính chiến đấu và thuyết phục, năng lực dự báo và giải quyết tình hình, bảo đảm phương châm ngành Tuyên giáo phải “đi trước, mở đường - đi cùng, phát triển và đi sau, tổng kết”.

Việc củng cố đội ngũ binh chủng tuyên giáo từ báo chí, tuyên truyền, phát huy đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ; quan tâm chăm lo đội ngũ cán bộ tuyên giáo chuyên trách từ thành phố đến cơ sở… thật sự là hạt nhân lan tỏa sức mạnh hệ thống tuyên giáo, có thể đảm đương và hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, thách thức với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất.

Nhân dịp này, buổi họp mặt đã chứng kiến Ban Tuyên giáo Trung ương có quyết định trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng” cho 78 cán bộ tuyên giáo thành phố.

Quốc Ngọc

 
TIN MỚI