Nâng cao mức chi thù lao tổ chức, thực hiện, phục vụ các kỳ thi, hội thi của ngành giáo dục TPHCM

07/12/2021 - 10:00

PNO - Sáng 7/12, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026), UBND TPHCM đã có tờ trình HĐND TPHCM ban hành Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn TPHCM.

 

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình đọc các tờ trình tại phiên họp.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình đọc các tờ trình tại phiên họp

Theo đó, việc xây dựng Nghị quyết thể hiện sự quan tâm của TP đối với ngành giáo dục, coi giáo dục là “quốc sách hàng đầu”, ưu tiên đầu tư cho chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

Qua 10 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 66 của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Tài chính về hướng dẫn “nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực” thì các quy định đã không còn phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của đất nước. Mức chi hiện nay đang thấp, chưa thỏa đáng, chưa phù hợp với trách nhiệm, năng suất và hiệu quả công việc.

Trước sự phát triển kinh tế xã hội và yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục - đào tạo thì việc quy định nội dung, mức chi phù hợp thực tiễn là rất cần thiết.

Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi thực hiện các nhiệm vụ công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo do TPHCM chủ trì thực hiện.
Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi thực hiện các nhiệm vụ công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo do TPHCM chủ trì thực hiện.

Theo đó, mức chi cho các nhiệm vụ đều có điều chỉnh nâng cao (trước đây, mức chi cao nhất chỉ là 300.000 đồng/người/ngày). Trong đó, mức chi cao nhất là 1.500.000 đồng/người/ngày cho công tác ra đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia (tự luận, trắc nghiệm, thi nói gồm đủ 10 chủ đề), đề thi chọn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế (tự luận, trắc nghiệm, thực hành); kế đến là 1.400.000 đồng/người/ngày cho công ra đề thi tốt nghiệp THPT; các chức danh Trưởng ban/Chủ tịch Hội đồng nhận 1.200.000 đồng/người/ngày; thù lao chấm thi là 1.200.000 đồng/ngày; các thành viên còn lại trong Hội đồng và bộ phận phụ việc (phục vụ, bảo vệ, kỹ thuật, thư ký, vi tính, an ninh… đến Phó trưởng ban/Phó Chủ tịch) nhận mức chi từ 400.000 đồng – 1.000.000 đồng/người/ngày.

 

Tờ trình Nghị quyết cũng quy định cụ thể những kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng mức chi bằng 100%, 90%, 70% quy định nêu trên. Đối với các trường hợp phát sinh ngoài danh mục, cấp TP, cấp quận (TP. Thủ Đức và quận huyện), Sở GDĐT xây dựng kế hoạch tổ chức trình và tham mưu UBND trình HĐND quyết định nội dung mức chi phù hợp với tình hình thực tế không vượt quá quy định Nghị quyết này.

 


 

​Tam Bình - Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI