Nam, nữ đều cần được bình đẳng, tôn trọng và sẻ chia

30/11/2022 - 06:52

PNO - Ngày 29/11, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới TPHCM tổ chức hội nghị triển khai “Chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, giai đoạn đến năm 2030”.

Chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn TPHCM, giai đoạn đến năm 2030 gắn với 6 mục tiêu bình đẳng giới trong các lĩnh vực: chính trị, kinh tế - lao động, gia đình và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, y tế, giáo dục - đào tạo, thông tin - truyền thông. Thành phố sẽ phấn đấu đến năm 2030, 100% đơn vị triển khai hoạt động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; nhận thức về bình đẳng giới của các nhóm đối tượng trong cộng đồng dân cư tăng từ 10 - 15% so với năm 2025; đến năm 2025 đạt 95% và đến năm 2030 đạt 100% các hương ước, quy ước của cộng đồng đã được thông qua không có sự phân biệt đối xử về giới. 

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới
Chiến lược chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn đến năm 2030 gắn với 6 mục tiêu bình đẳng giới trong nhiều lĩnh vực i

Ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới TPHCM - cho biết: “Qua 15 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới song hành với triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đã nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Vì sự tiến bộ phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới là việc làm đúng đắn. Cần sự tôn trọng đối với phụ nữ và trẻ em là đúng nhưng chưa đủ, nam giới chúng tôi vẫn rất cần sự tôn trọng và chia sẻ. Khi chúng ta tôn trọng và chia sẻ với nhau, sống tử tế với nhau thì mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp”.
Cũng theo ông Dương Anh Đức, bình đẳng giới là vấn đề lớn và để giải quyết vấn đề không thể làm đơn lẻ ở 1 ngành hoặc lĩnh vực nào. Điều chúng ta cần làm là phải có sự lan tỏa được các hoạt động tiêu biểu, mô hình hay xuống cơ sở để mọi người hưởng ứng. Ở đó, từng tế bào xã hội là gia đình phải được truyền cảm hứng, chia sẻ, hướng dẫn và có những trao đổi để mọi người nhận ra rằng bình đẳng giới, tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ, những người xung quanh, hàng xóm sẽ tạo ra một xã hội tươi đẹp. Bên cạnh đó, cũng cần hình thành thói quen trong xã hội, cho từng người dân song hành với việc giáo dục về pháp luật, đạo đức. Xây dựng các giải pháp, nâng cao năng lực về bình đẳng giới cần sự vào cuộc của cả cộng đồng, trong đó có cơ quan truyền thông, nhằm xóa bỏ các định kiến về giới, thay đổi hành vi về bình đẳng giới trong xã hội. 

Song An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI