Năm 2019, TP.HCM phải dự toán thu ngân sách gần 400.000 tỷ đồng

07/12/2018 - 12:11

PNO - Thực hiện quyết định của Thủ tướng và Bộ Tài chính giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019, TP.HCM phải đạt tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 399.125 tỷ đồng.

Sáng 7/12, kỳ họp thứ 12 HĐND TP.HCM khóa IX tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết liên quan đến các mặt kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố, như kế hoạch đầu tư công năm 2019, biên chế công chức, chính sách thu hút nhân tài, điều chỉnh mức thu học phí v.v...

Đáng chú ý, nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, thu chi ngân sách TP.HCM năm 2019 cho thấy thành phố càng gặp khó khăn.

Nam 2019, TP.HCM phai du toan thu ngan sach gan 400.000 ty dong
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết thu chi ngân sách sáng 7/12. Ảnh: Minh Thanh

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019, TP.HCM phải đạt tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 399.125 tỷ đồng, tăng 5,93% so với dự toán năm 2018 và tăng 7,98% so với con số ước thực hiện năm 2018.

Trong 399.125 tỷ đồng phải thu, bao gồm thu nội địa 272.325 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 108.800 tỷ đồng và thu từ dầu thô 18.000 tỷ đồng.

Theo nhiều đại biểu, đây là khoản thu quá lớn đối với TP.HCM. Dự toán năm 2018 đã được cho là ngất ngưởng, tăng quá cao so với năm 2017 và đã vượt quá khả năng huy động nguồn thu của thành phố.

TP.HCM đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách đạt những kết quả nhất định.

Tuy nhiên, theo báo cáo năm 2018, thành phố vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn do Trung ương giao. Cụ thể, chỉ đạt 369.621 tỷ đồng, đạt 98,1% dự toán năm 2018. Thế nhưng năm tới, còn cao hơn năm nay gần 6%.

Để hoàn thành các khoản thu khổng lồ trên, một trong các giải pháp mà HĐND tiếp tục đề nghị UBND thành phố là khẩn trương xây dựng kịp thời các đề án, cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, giúp thành phố phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của 7 Chương trình đột phá của thành phố.

Quốc Ngọc

 
TIN MỚI