Mua bán trái phiếu doanh nghiệp bị siết chặt

19/09/2022 - 19:50

PNO - Doanh nghiệp phát hành phải công khai mục đích, mệnh giá trái phiếu tăng hàng ngàn lần so với hiện tại. Người mua cũng phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp...

Đó là những nội dung đáng chú ý trong Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) được Bộ Tài chính công bố chiều ngày 19/9. 

Nghị định mới quy định chặt chẽ đối với người mua là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân. Người mua khi mua trái phiếu phát hành riêng lẻ phải nắm giữ danh mục đầu tư tối thiểu là 2 tỉ đồng trong vòng 180 ngày bằng chính tiền của mình, chứ không phải đi vay.

Điều này nhằm khắc phục kẽ hở của Nghị định 153, dù quy định chỉ cho phép nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, nhưng thực tế nhiều nhà đầu tư cá nhân nhỏ, lẻ đã vi phạm quy định để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, mua TPDN riêng lẻ hoặc góp vốn thông qua hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư theo pháp luật dân sự.

Tới đây người mua trái phiếu sẽ biết doanh nghiệp sử dụng vốn như thế nào. (Ảnh minh họa)
Tới đây người mua trái phiếu sẽ biết doanh nghiệp sử dụng vốn như thế nào. (Ảnh minh họa)

Nhà đầu tư được khuyến cáo trước khi mua trái phiếu phải đọc, hiểu và ký văn bản xác nhận đã tiếp cận đầy đủ các tài liệu về trái phiếu dự kiến mua và hiểu biết pháp luật, chấp nhận rủi ro. Tổ chức cung cấp thông tin và tổ chức xác nhận tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cùng ký xác nhận lên văn bản này về việc đã cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư không được phép bán hoặc cùng góp vốn đầu tư trái phiếu với nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Về phía doanh nghiệp phát hành trái phiếu, Nghị định mới cũng quy định doanh nghiệp trước khi phát hành phải có công bố thông tin về khả năng đảm bảo thanh toán, báo cáo kiểm toán tình hình tài chính và kiểm toán tình hình sử dụng vốn theo mục đích phát hành đã được công bố. Bổ sung quy định tài sản bảo đảm của trái phiếu phải được định giá và đăng ký biện pháp bảo đảm.

Mệnh giá trái phiếu theo quy định sẽ được nâng lên gấp hàng ngàn lần so với trước đây nhằm hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, Nghị định mới còn bổ sung trách nhiệm giám sát của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán, trách nhiệm của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong việc quản lý, giám sát và thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm. Bộ Tài chính có trách nhiệm đánh giá việc thực hiện cơ chế chính sách; quản lý, giám sát tổ chức kiểm toán, doanh nghiệp thẩm định giá khi cung cấp dịch vụ liên quan đến TPDN. Riêng Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm giám sát các tổ chức tín dụng khi cấp phép cho các tổ chức này cung cấp dịch vụ đấu thầu, đại lý phát hành trái phiếu.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI