Không sử dụng vốn của các tổ chức bất động sản để nghiên cứu quy hoạch TP phía Đông

20/08/2020 - 14:04

PNO - UBND TPHCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM về kinh phí thực hiện nghiên cứu chiến lược phát triển để lập đề án “Hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo, tương tác có phía Đông TPHCM”.

Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM (Sở QHKT), Sở đề xuất giao cho Công ty Sasaki Associates – Hoa Kỳ (đơn vị đạt giải nhất về cuộc thi tuyển quốc tế “Ý tưởng quy hoạch phát triển khi đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông”) thực hiện nghiên cứu định hướng quy hoạch chung thành phố phía Đông. 

Chi phí nghiên cứu dự kiến khoảng 2,35 tỷ đồng, kinh phí này thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu nên sử dụng vốn ngân sách nhà nước (ngân sách thành phố); dự kiến thời gian lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn sẽ kéo dài hơn so với dự kiến và không đủ thời gian cho đơn vị tư vấn nghiên cứu. Sau khi được nghiệm thu Sở QHKT sẽ sử dụng sản phẩm để lập đề án báo cáo và để xây dựng chương trình phát triển thành phố phía Đông. Do đó, để kịp hoàn thành các nhiệm vụ trên, Sở QHKT đề xuất sử dụng nguồn vốn xã hội hoá bằng cách huy động các nguồn tài trợ hợp pháp, không sử dụng nguồn vốn các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

T

UBND TPHCM vừa chấp thuận một số kiến nghị của các Sở ngành liên quan đến hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo, tương tác có phía Đông TPHCM

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã giao Sở QHKT tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ngành, phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo đề án. Đồng thời lấy ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Đại học quốc gia TP, Đại học Fulbright Việt Nam và các chuyên gia có kinh nghiệm trong nước, quốc tế. Từ đó, tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnh đề án, trình Ban chỉ đạo xem xét thông qua trong tháng 8/2020.

Giao Sở Xây dựng khẩn trương nghiên cứu tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị TP phía Đông song hành với Chương trình phát triển đô thị TP đến năm 2025. Việc thực hiện các nội dung này phải đồng bộ với việc lập đề án đánh giá đô thị để được công nhận TP phía Đông là đô thị loại 1. Kinh phí thực hiện cũng được sử dụng từ nguồn xã hội hóa.

Sở QHKT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng quy định tạm thời về quản lý đất đai, quy hoạch và đầu tư xây dựng cho Khu đô thị phía Đông TP. Sau đó lấy ý kiến UBND các quận 2, quận 9 và Thủ Đức để tập hợp, hoàn chỉnh quy định tạm thời, trình Ban chỉ đạo xem xét thông qua trong tháng 10/2020.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa đồng ý thực hiện chủ trương thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM trên cơ sở sắp xếp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Việc thành lập TP Thủ Đức theo định hướng hình thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao là phù hợp với chủ trương chung về phát triển kinh tế số, phát huy năng lực, đổi mới, sáng tạo. 

Bích Trần

 
Array ( [news_id] => 1415975 [news_title] => Không sử dụng vốn của các tổ chức bất động sản để nghiên cứu quy hoạch TP phía Đông [news_title_seo] => Không sử dụng vốn của các tổ chức bất động sản để nghiên cứu quy hoạch TP phía Đông [news_supertitle] => [news_picture] => khong-su-dung-nguon-von-cac-to-chuc-_1597902953.jpg [news_subcontent] => UBND TPHCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM về kinh phí thực hiện nghiên cứu quy hoạch thành phố phía Đông. [news_subcontent_seo] => UBND TPHCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM về kinh phí thực hiện nghiên cứu quy hoạch thành phố phía Đông. [news_headline] => UBND TPHCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM về kinh phí thực hiện nghiên cứu chiến lược phát triển để lập đề án “Hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo, tương tác có phía Đông TPHCM”. [news_content] =>

Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM (Sở QHKT), Sở đề xuất giao cho Công ty Sasaki Associates – Hoa Kỳ (đơn vị đạt giải nhất về cuộc thi tuyển quốc tế “Ý tưởng quy hoạch phát triển khi đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông”) thực hiện nghiên cứu định hướng quy hoạch chung thành phố phía Đông. 

Chi phí nghiên cứu dự kiến khoảng 2,35 tỷ đồng, kinh phí này thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu nên sử dụng vốn ngân sách nhà nước (ngân sách thành phố); dự kiến thời gian lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn sẽ kéo dài hơn so với dự kiến và không đủ thời gian cho đơn vị tư vấn nghiên cứu. Sau khi được nghiệm thu Sở QHKT sẽ sử dụng sản phẩm để lập đề án báo cáo và để xây dựng chương trình phát triển thành phố phía Đông. Do đó, để kịp hoàn thành các nhiệm vụ trên, Sở QHKT đề xuất sử dụng nguồn vốn xã hội hoá bằng cách huy động các nguồn tài trợ hợp pháp, không sử dụng nguồn vốn các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

T

UBND TPHCM vừa chấp thuận một số kiến nghị của các Sở ngành liên quan đến hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo, tương tác có phía Đông TPHCM

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã giao Sở QHKT tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ngành, phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo đề án. Đồng thời lấy ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Đại học quốc gia TP, Đại học Fulbright Việt Nam và các chuyên gia có kinh nghiệm trong nước, quốc tế. Từ đó, tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnh đề án, trình Ban chỉ đạo xem xét thông qua trong tháng 8/2020.

Giao Sở Xây dựng khẩn trương nghiên cứu tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị TP phía Đông song hành với Chương trình phát triển đô thị TP đến năm 2025. Việc thực hiện các nội dung này phải đồng bộ với việc lập đề án đánh giá đô thị để được công nhận TP phía Đông là đô thị loại 1. Kinh phí thực hiện cũng được sử dụng từ nguồn xã hội hóa.

Sở QHKT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng quy định tạm thời về quản lý đất đai, quy hoạch và đầu tư xây dựng cho Khu đô thị phía Đông TP. Sau đó lấy ý kiến UBND các quận 2, quận 9 và Thủ Đức để tập hợp, hoàn chỉnh quy định tạm thời, trình Ban chỉ đạo xem xét thông qua trong tháng 10/2020.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa đồng ý thực hiện chủ trương thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM trên cơ sở sắp xếp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Việc thành lập TP Thủ Đức theo định hướng hình thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao là phù hợp với chủ trương chung về phát triển kinh tế số, phát huy năng lực, đổi mới, sáng tạo. 

Bích Trần

[news_source] => [news_tag] => Thành phố Phía Đông,Khu đô thị sáng tạo,Thành phố Thủ Đức [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-08-20 12:55:48 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-08-20 14:04:46 [news_relate_news] => 1415969,1415900,1415760, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => nha-dat [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1112 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/khong-su-dung-von-cua-cac-to-chuc-bat-dong-san-de-nghien-cuu-quy-hoach-tp-phia-dong-a1415975.html [tag] => Thành phố Phía ĐôngKhu đô thị sáng tạoThành phố Thủ Đức [daynews2] => 2020-08-20 14:04 [daynews] => 20/08/2020 - 14:04 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI