Hơn 81.000 đại biểu tham dự hội nghị tổng kết 10 năm về phòng chống tham nhũng

30/06/2022 - 08:17

PNO - Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng với sự tham gia của hơn 81.000 đại biểu.

Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) giai đoạn 2012-2022.

Hội nghị do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC và một số Ủy viên Bộ Chính trị chủ trì.

Phiên họp 21 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Phiên họp 21 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Theo Ban Nội chính Trung ương, hội nghị được tổ chức tập trung tại Hội trường Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được truyền trực tuyến tới điểm cầu ở 8 ban, bộ, ngành Trung ương (Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, Bộ Tư pháp) và 63 tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Ngoài ra, nhiều địa phương kết nối trực tuyến đến các điểm cầu ở cấp huyện, cấp xã (cả nước có hơn 4.100 điểm cầu, trong đó 44 địa phương tổ chức điểm cầu đến cấp huyện, xã với hơn 500 điểm cầu cấp huyện, hơn 3.500 điểm cầu cấp xã) với hơn 81.000 đại biểu tham dự.

Hội nghị lần này đánh giá thực chất kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém của công tác PCTN, TC trong 10 năm qua và sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về PCTN, TC thời gian tới.

Cùng đó là quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về PCTN, TC, nhất là việc thành lập và triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, TC.

Hội nghị cũng sẽ tạo sự thống nhất, đồng bộ và quyết tâm cao hơn nữa của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh PCTN, TC.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI